Mbo-studenten protesteerden maandag voor de school - foto: Janita Monna

Mbo-studenten protesteerden maandag voor de school – foto: Janita Monna

KRALENDIJK – Maandagochtend, half 8. Normaal gesproken beginnen op dat tijdstip de lessen, maar vandaag niet. Want boze mbo-studenten van de Scholengemeenschap Bonaire hebben het gebouw gesloten. Een grote groep jongens en meisjes, gekleed in wit met een zwart rouwlintje, blokkeert de ingang. De school is behangen met protestborden: ‘Create your future? More like destroy it’.

De studenten hoorden afgelopen vrijdag dat het mbo voorlopig geen examens mag afnemen, omdat de onderwijsinspectie geen vertrouwen heeft in de Examencommissie. Suleima Thodé, studente media, is een van de woordvoerders van de groep. Ze had vrijdag 8 januari de eindbeoordeling van haar opleiding moeten hebben. “Een half uur van tevoren hoorde ik dat dat niet door zou gaan.”

Foto: Janita Monna

Foto: Janita Monna

Boos
Thodé is heel erg boos. Haar opleiding, die in 2012 startte, blijkt niet geaccrediteerd te zijn. “Er is veel niet goed gegaan door de jaren heen. Nu zijn we klaar met kansen geven.” Een jongen met een grote bos wijd uitstaand kroeshaar houdt een bord omhoog: ‘De situatie op het mbo is hetzelfde als mijn haren’.

Docenten van het mbo steunen de leerlingen. “Het is goed dat ze voor zichzelf opkomen. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt”, zegt een van hen. Ook Eilandsraadleden van de drie partijen zijn aanwezig. James Kroon (UPB) hoorde vrijdag pas van de problemen op het mbo. “Ik sta achter de studenten.”

Rond acht uur arriveert algemeen directeur Lydia Emerencia. Zij stelt voor met een afvaardiging van de studenten te gaan praten. Daar voelen de jongeren niet voor. “Dit probleem gaat iedereen aan. Dus iedereen moet horen wat er gezegd wordt.”

Zwart op wit
Studente zorg en welzijn Gilda Melaan – ze hoopt dit jaar af te studeren – vult aan: “We hebben tot dit protest besloten na de bijeenkomst van afgelopen vrijdag. De directie en het bestuur beloofden toen dat ze een werkplan zouden maken, dat vandaag bij de inspecteur zou liggen. Wij willen zwart op wit dat dat gebeurd is.” Niet veel later verzamelen de studenten zich in de aula van de school, om daar van de algemeen directeur antwoord te krijgen op hun vragen.

Thodé krijgt luide bijval als ze het woord neemt. “Hoe kan het dat de school al op 18 december van de inspectie hoorde dat er geen examens meer mochten worden afgenomen, terwijl wij pas op 8 januari op de hoogte werden gesteld? Hoe gaat de examencommissie het probleem oplossen? Hoe garandeert de school dat wij toch examen kunnen doen? Hoe krijgen we het vertrouwen terug?”

De late reactie is, zo zegt Emerencia, onder meer te verklaren doordat de brief van de inspectie op de laatste schooldag voor de kerstvakantie arriveerde. “Het is een brief met een grote impact, het was prettig geweest als die van te voren was aangekondigd.”

De Examencommissie heeft afgelopen weekend een ‘werkplan’ opgesteld, dat zondag door het bestuur van de school is goedgekeurd en naar de inspectie is verstuurd. “Er is inmiddels contact met de inspectie.” Dat er in het verleden opleidingen zijn gestart die (nog) niet waren geaccrediteerd, ‘had niet gemogen’, beaamt Emerencia. Ze hoopt op een spoedige oplossing van het probleem.

Opportuun
Een van de protestborden vestigt de hoop op de gedeputeerde. “Het Openbaar Lichaam heeft weinig over de examinering te zeggen”, aldus gedeputeerde van onderwijs Benito Dirksz, die ook in de aula aanwezig is. “Maar dat de inspectie zo’n consternatie op Bonaire veroorzaakt, vind ik niet opportuun.”

Door Janita Monna