Algemeen directeur van de SGB Lydia Emerencia, bestuursvoorzitter Karel Visser en bestuurslid Riet Sealy staan ongeruste ouders en studenten te woord - foto: Janita Monna

Algemeen directeur van de SGB Lydia Emerencia, bestuursvoorzitter Karel Visser en bestuurslid Riet Sealy staan ongeruste ouders en studenten te woord – foto: Janita Monna

KRALENDIJK – Nauwelijks kan ze haar tranen inhouden, als ze aan het eind van de avond haar verhaal doet. “Mijn motivatie is weg. Heb ik drie jaar voor niks gestudeerd?” Mbo-studente Gilda Melaan hoorde het nieuws dat de mbo van Scholengemeenschap Bonaire voorlopig geen examens mag afnemen of diploma’s uitreiken vrijdag op de radio.

De maatregel volgt op een brief van de Onderwijsinspectie. Die heeft onvoldoende vertrouwen in de Examencommissie, die moet toezien op een correct verloop van de examinering.

Het nieuws roept veel vragen en onzekerheden op bij ouders en studenten. De Scholengemeenschap Bonaire (SGB) hield daarom vrijdag een informatieavond om die te beantwoorden.

“Ik ben ontzettend boos!”, zegt een moeder. “Dit probleem speelt al veel langer. Jullie hebben je werk niet gedaan. Mijn dochter, onze kinderen kunnen straks niet verder studeren. Ze hebben enorme motivatieproblemen. U had ze thuis moeten zien komen. Huilend. En nu?”

Begrip
Algemeen directeur van de SGB, Lydia Emerencia, heeft begrip voor de reactie van de ouders en beaamt dat de inspectie al eerder, onder meer bij een bezoek in maart 2015, kritiek heeft geuit op de wijze waarop de Examencommissie functioneert. Daarop zijn naar haar zeggen direct maatregelen genomen. Zo werd de toenmalig unit-directeur vervangen door een interim, die dit najaar werd opgevolgd door de huidige unitdirecteur Melvin Statia. De Examencommissie wordt gevormd door de unit-directeur en de teamleiders van het mbo.

Een vader begrijpt het niet: “U heeft in maart 2015 al gehoord dat er problemen zijn? Waarom horen wij dat nu pas? Onze kinderen zijn de dupe!” Toch zijn er ook mensen in de zaal die zich afvragen ‘welk recht de inspecteur heeft om dit te doen over de hoofden van onze kinderen’.

Werkplan
De school is op dit moment, zo vertelt Emerencia, bezig om een ‘werkplan’ op te stellen. Dat plan wordt dit weekend aan het bestuur van de SGB voorgelegd en ligt, als het goed is, maandag op het bureau van de Onderwijsinspectie. “We gaan ervan uit dat het een excellent werkplan wordt.” Mbo-directeur Statia hoopt dat het probleem vervolgens snel opgelost zal zijn.

Niet alleen worden de examens, zowel theorie als praktijk, meteen stopgezet, ook heeft het mbo een aantal opleidingen die niet zijn gecertificeerd. Daarnaast is een aantal mbo-studenten onrechtmatig gediplomeerd. “Die diploma’s moeten worden teruggehaald”, zegt Emerencia. Om hoeveel studenten het precies gaat kan de algemeen directeur niet zeggen. Wel benadrukt ze dat de school verontschuldigingen aanbiedt voor de gang van zaken. Ook zal de SGB kosten van eventuele extra studietijd voor haar rekening nemen.

Vertraging
Een tweedejaars mbo-student was verbaasd toen hij het nieuws vrijdag hoorde. “Ik wilde eigenlijk mijn studie bedrijfsadministratie in drie jaar doen. Dat gaat nu niet meer. Ik loop vertraging op.” Hij gaat maandag gewoon naar school, de lessen gaan door, de reguliere toetsen ook. “Maar ik hoor ook van jongeren die willen stoppen”, zegt hij.

Op de vraag hoe de school de motivatie van de leerlingen weer op peil brengt, komt vrijdag geen duidelijk antwoord. Emerencia: “De impact is desastreus. Dit is niet eerlijk naar de leerlingen toe.” Maar voegt ze daaraan toe: “Dat de examinering nu stopt, betekent niet dat er nooit geëxamineerd wordt. Met ieder van de studenten wordt komende week gesproken over de gevolgen van de maatregel voor het vervolg van hun studie.”

Door Janita Monna