Dr. Rutsel Martha - foto: Today

Dr. Rutsel Martha – foto: Today

PHILIPSBURG – De verhitte discussies over het tekenen van het landsbesluit – dat de verkiezingen verschuift van 9 februari naar 26 september 2016 – door gouverneur Eugène Holiday, is nog lang niet voorbij.

De beslissing het landsbesluit van 29 oktober in te trekken krijgt steun van Dr. Rutsel Martha, een voormalig minister van Justitie in Curaçao, die tegenwoordig als internationaal juridisch consultant vanuit London werkt.

Eenvoudig
Martha zegt dat het landsbesluit van 29 oktober eenvoudig kon worden ingetrokken omdat het nog niet in werking was getreden. Voormalig minister-president Marcel Gumbs bestrijdt dit ten zeerste. “Het landsbesluit behelsde de implementtie van artikel 59 van de grondwet”, zegt hij. “Dat kan niet worden ingetrokken. Vraag maar aan professor Van Rijn.”

Professor Arjen van Rijn en professoren Tijn Kortmann en Joop van den Berg hebben verklaard dat intrekken van een besluit tot ontbinding van het parlement, het ontbindingsartikel (artikel 59) zinloos maakt.

Martha is een andere mening toegedaan. “In beginsel kan ieder besluit worden ingetrokken,” zegt hij. “Daarbij moet wel worden gekeken naar de gevolgen, maar die zijn er in dit geval niet, omdat het ontbindingsbesluit pas op 15 december in werking zou treden.”

De gouverneur en minister-president Marlin tekenden een nieuw landsbesluit op 14 december.“Dat besluit hoeft niet gepubliceerd te worden. Het werd onmiddellijk van kracht”, zegt Martha.

Poppenkast
Gumbs zegt dat het constitutionele gekrakeel de kenmerken van een poppenkast heeft. “Dit is alleen gedaan om alle slechte dingen uit te voeren waaraan ik niet wilde meewerken. Als een partij hiermee naar de rechter stapt zoals Van Rijn heeft gesuggereerd, dan verliest de gouverneur.”

Door Hilbert Haar