Marcel Gumbs - foto: Today

Marcel Gumbs – foto: Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Het Marcel Gumbs kabinet is verwikkeld in een machtsstrijd met de Raad van Commissarissen (RvC) van het utiliteitsbedrijf Gebe over de positie van algemeen directeur Romelio Maduro. Het kabinet wil Maduro herbenoemen voor twee jaar en de RvC wil van hem af. Maduro is op dit moment geschorst tot 11 augustus.

Op donderdag boog de rechter zich over de zaak die de RvC tegen Maduro heeft aangespannen. De raad eist dat de directeur geen verplichtingen aangaat namens Gebe en dat hij zich onthoudt van het geven van instructies aan het personeel.

Gebe’s advocaat Jairo Bloem gaf de rechtbank een uiteenzetting en stelde dat het overheidsbedrijf Gebe wordt geregeerd door privaat recht en niet door publiek recht.

In februari verzocht de RvC nog om het contract met Maduro te verlengen, maar in mei kwam het hierop terug nadat, aldus de advocaat, onregelmatigheden en frauduleuze handelingen aan het licht waren gekomen.

Intussen had het kabinet een landsbesluit getekend ter verlenging van het contract. Minister-president Marcel Gumbs weigert nu om deze stap ongedaan te maken zoals de RvC wil. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak over dit conflict.

Gistermiddag kwam de zaak aan de orde in het parlement, waar Gumbs een poging deed de vergadering achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Daar ging het parlement niet mee akkoord.

Oppositieleider William Marlin wil weten wat er nou precies is gebeurd dat de Raad van Commissarissen van gedachten heeft doen veranderen over Maduro’s aanstelling. Gumbs geeft een nadere toelichting in een voortzetting van de vergadering op maandagmiddag.

Door Hilbert Haar