Toeristen gaan aan board van een bootje dat hen naar de achterliggende cruiseschepen zal brengen. Foto Today / Hilbert Haar

Toeristen gaan aan board van een bootje dat hen naar de achterliggende cruiseschepen zal brengen – foto: Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – De leider van de Verenigde Volkspartij, Theo Heyliger, heeft in het verleden geprobeerd de eigenaar van St. Maarten Tender Services, Bobby Velasquez, af te persen. Dit gebeurde met een bogus consultancy contract ten name van Coal Pot Inc., een offshore bedrijf gevestigd in Tortola op de Britse Maagdeneilanden.

Heyliger, destijds gedeputeerde in het Bestuurscollege van het eilandgebied Sint Maarten met de haven in zijn portfolio, wilde via Coal Pot 0.25 dollar incasseren voor elke passagier die Tender Services in de haven vervoerde van en naar cruiseschepen. Velasquez weigerde hierop in te gaan.

De poging tot afpersing staat beschreven in de afschriften van de rechtbankdocumenten. De havenautoriteit legde Tender Services in 2007 een beveiligingsheffing op van 1 dollar per vervoerde passagier. Het bedrijf ging naar de rechter maar verloor in Eerste aanleg op alle fronten en werd veroordeeld tot betaling van ruim 600.000 dollar in achterstallige heffingen.

Hoger beroep
Daarop ging Tender Services in hoger beroep. Tijdens de behandeling van de zaak op 5 mei 2009 bracht de advocaat van het bedrijf, Jairo Bloem, de beschuldigingen van afpersing in het geding om de context te schetsen waarbinnen zijn cliënt in de haven zijn bedrijf uitoefende.

Velasquez tekende een gebruikersovereenkomst met de havenautoriteit op 4 juli, 2001. Op deze overeenkomst waren handgeschreven veranderingen aangebracht die erop neerkwamen dat Velasquez 0.25 dollar per vervoerde passagier aan de haven diende te betalen.

Coal Pot Inc.
Vervolgens bracht Bloem een concept-overeenkomst tussen Tender Services en Coal Pot Inc. in het geding. Dit contract verplichtte Velasquez nog eens 0.25 dollar per passagier te betalen voor niet nader gespecificeerde consultancy diensten. Dat is te zien in de kopie van deze overeenkomst, die Velasquez overigens weigerde te tekenen.

Bloem verklaarde destijds ter terechtzitting: “Het consultancy contract en de bankgegevens (voor Coal Pot) zijn door gedeputeerde Heyliger persoonlijk ter hand gesteld aan de directeur van Tender Services, Bobby Velasquez met het verzoek om 0.25 dollar per vervoerde passagier te incasseren en op die manier een graantje mee te pikken van Tender’s winsten.” Dit was kennelijk geen loze bewering, want Bloem bood de rechtbank een video-opname aan van de bewuste ontmoeting tussen Velasquez en Heyliger.

Motorsloepen
Velasquez stelt dan voor dat Heyliger een aantal motorsloepen koopt, dat hij deze in bedrijf zal nemen en de opbrengsten aan de gedeputeerde zal afstaan. Daarop kwam Heyliger, aldus Bloem, met een aantal vervalste facturen. Die suggereerden dat de (nog niet gekochte) motorsloepen niet het eigendom waren van Tender, maar van een andere entiteit die derhalve aanspraak kon maken op de opbrengsten. Bloem bood de rechtbank kopieën van de vervalste facturen als bewijs voor zijn stelling aan. Velasquez ging overigens ook met dit opzetje niet akkoord.

Ten overvloede stelde de advocaat dat Velasquez een beveiligingscamera in zijn kantoor had en dat deze camera alles opnam wat er in het kantoor gebeurt.

Niet gerechtigd
Het Openbaar Ministerie stelt in een reactie dat er waarschijnlijk geen sprake is van afpersing in de zin van het Wetboek van Strafrecht. “Het OM begint geen onderzoeken gebaseerd op uitlatingen van een advocaat in een civiele zaak,” zegt persofficier Tineke Kamps. “Meestal gebeurt dit op basis van een klacht, detectives lezen niet alle civiele zaken. Daar zijn ze niet toe gerechtigd en het is ook praktisch niet uitvoerbaar.”

Heyliger heeft nog niet gereageerd op de onthulling.

Door Hilbert Haar