Sociaal geograaf Marleen Revenberg heeft drie maanden lang onderzoek gedaan naar de oorzaken van vroegtijdige schoolverlaters op Curaçao - foto: John Samson

Sociaal geograaf Marleen Revenberg heeft drie maanden lang onderzoek gedaan naar de oorzaken van vroegtijdige schoolverlaters op Curaçao – foto: John Samson

NIJMEGEN – Niet armoede is dé oorzaak van het grote aantal drop-outs op Curaçao, maar de jarenlange lakse houding van de overheid en scholen zelf. Zo luidt de conclusie van een wetenschappelijk onderzoek van sociaal geograaf Marleen Revenberg.

Sinds de jaren negentig slaan onderwijsministers alarm over het aantal drop-outs op Curaçao. Het aantal scholieren die zonder een diploma de middelbare school verlaat is hoog: 36 procent. In Nederland is het landelijke gemiddelde 2 procent. “Het ministerie van Onderwijs [van Curaçao] heeft niet veel grip op de zaak. Ze willen wel veranderingen, maar ze hebben geen handvatten om dat te doen”, concludeert Revenberg.

Marleen Revenberg over haar onderzoek (bijdrage van John Samson)

Armoede
Revenberg heeft voor haar masterthesis drie maanden lang bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport voor haar onderzoek gezeten. Tijdens haar verblijf heeft ze ook verschillende lokale experts en schoolverlaters gesproken. “Er wordt te snel geroepen dat drop-outs door armoede wordt veroorzaakt. Dat is te kort door de bocht.” Cijfers laten zien dat het niet veel uitmaakt of je nou in een arme of rijkere wijk woont. Zij verwijt het vooral de overheid en scholen.

“In veel gevallen zien zij het nut er niet van in waarom leren belangrijk is of ze volgen het slechte voorbeeld van hun ouders”, vertelt Revenberg. De meeste drop-outs weten overigens niet of een van hun ouders in het bezit is van een diploma. Ze zouden vaak op in ‘gebroken gezinnen’ opgroeien en worden van kleins af aan niet gemotiveerd om te studeren. Thuis niet en ook niet in hun sociale omgeving.

Het probleem ligt deels ook bij docenten. In sommige gevallen hebben ze geen pedagogische vaardigheden. Zij hebben wel kennis van het vak, maar weten volgens Revenberg niet hoe ze moeten doceren of motiveren.

Leerplicht
De leerplicht is in 1991 ingevoerd, maar dat heeft nog geen groot effect gehad. De wet wordt simpelweg al jaren niet of nauwelijks uitgevoerd. Revenberg ziet ook dat lang niet alle scholen de aanwezigheid van hun leerlingen controleren, waardoor de overheid niet kan optreden. Het gegeven dat er maar één of twee leerplichtambtenaren op Curaçao is, werkt daarbij ook niet mee. Als er al een boete wordt uitgedeeld heeft die, volgens Revenberg, nauwelijks effect. “Scholieren kunnen op die manier doen en laten wat ze willen.”

Volgens het onderzoek moet de overheid snel met een campagne komen om bij scholieren en ouders het nut van onderwijs te laten doordringen. Op de nationale televisie zouden er bijvoorbeeld meer educatieve programma’s moeten komen. Ook het voorkomen van tienerzwangerschappen en het inzetten van schoolbussen zouden een deel van de problematiek kunnen verhelpen.

Een reactie van het ministerie van Onderwijs op het onderzoek blijft tot nu toe uit. Minister Irene Dick was niet bereikbaar voor commentaar.

Door John Samson