Foto: Ariën Rasmijn

Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — Oud-minister van Volksgezondheid Booshi Wever heeft aangifte gedaan tegen twee chirurgen die zouden hebben gesjoemeld met declaraties. Ook doet Wever aangifte tegen de poortarts van medisch centrum Imsan, die recent ontslag nam nadat bleek dat hij met middelen van de algemene zorgverzekeraar AZV een privépraktijk hield.

Tegen AZV-directeur Anco Ringeling, ziekenhuisdirecteur Ezzard Cillie, Imsan-directeur Joel Rajnherc en de huidige minister van Volksgezondheid Alex Schwengle doet Wever ook aangifte, voor het ‘verdoezelen’ van de kwesties, onder andere door geen aangifte te doen.

Ariën Rasmijn in gesprek met Booshi Wever

Declaraties
De leider van de buitenparlementaire politieke partij UPP deed deze week zijn aangifte, waarin hij aangaf dat twee chirurgen dubbel declareerden wanneer zij voor elkaar waarnamen. De chirurgen zouden zelfs, terwijl ze op dezelfde dag in het ziekenhuis werkzaam waren, voor waarneming declareren. Die regeling is specifiek bedoeld voor wanneer een specialist ziek of uitlandig is.

AZV heeft onderzoek gedaan, maar gaf aan dat er geen onregelmatigheden zijn gesignaleerd en er geen aangifte gedaan zou worden. Wel is volgens Wever in ieder geval met één chirurg een terugbetalingsregeling zijn getroffen voor de som van meer dan 100.000 florin.

Poortarts
Over de poortarts, die in een illegale privékliniek patiënten voorzag van onder AZV vallende recepten en labonderzoeken, is nog geen besluit gevallen. Namens directeur Anco Ringeling laat woordvoerder Solange Tschong weten dat de zorgverzekeraar nog steeds bezig is om van de poortarts te achterhalen wat hij precies aan medicijnen en labonderzoeken onbevoegd heeft voorgeschreven.

“We verwachten begin volgende week meer inzicht te hebben in de omvang en dan gaan we in overleg met onze advocaat bepalen welke stappen we gaan nemen”, zegt Tschong. Over de aangifte van Booshi Wever is zij kort: “Wij vinden dat iedere burger de vrijheid heeft om aanklacht te doen.”

Door Ariën Rasmijn