De haven van Barcadera - foto: Ariën Rasmijn

De haven van Barcadera – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – Formateur Mike Eman versprak zich gisteren tegenover de pers. Hij noemde zichzelf informateur nadat hij en zijn team –bestaande uit secretaris van de ministerraad Nicole Hoevertsz, man van hand- en spandiensten Jonathan Nisbet en trouwe adviseur Piet Pronk – had gesproken met de president van de Centrale Bank, de directeur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de directeur van het ambtenarenpensioenfonds Apfa.

 
Geen woord van CBA-president Semeleer over hoe Aruba er financieel-economisch voor staat. Het ziet er naar uit dat in de fondsen van SVB en Apfa de grootste hervormingen gaan plaatsvinden en dat de pensioensleeftijd omhoog gaat. Het is goed om daarover te blijven informeren.

 
Bredere basis
Dat Eman in informateur-mode zit, is geen verkeerde gedachte. In 2009 werden dergelijke gesprekken ook gehouden en in de vier jaren die volgden, consulteerde de regering de sociale partners in de Sociaal Dialoog. Alles ziet ernaar uit dat Eman de sociale partners harder dan ooit nodig zal hebben. Alles wijst erop dat het een zware kluif wordt om de overheidsfinanciën in evenwicht te brengen en dat minder populaire beslissingen zullen vallen.

 
Daar heb je consensus voor nodig. Het is ook niet verwonderlijk dat Eman die basis wil uitbreiden door meer partijen te betrekken en de Sociaal Dialoog voortaan de ondubbelzinnige naam Nationale Alliantie wil geven. In de naam staan al alle neuzen dezelfde kant op. Het idee is niet nieuw. Betico Croes heeft ten tijde van de aanloop naar de Status Aparte ook een dergelijk overleg gehad. Daarbij werden zelfs de geestelijken betrokken. UPP-leider Booshi Wever en ook PPA-veteraan Benny Nisbet (weer) benoemden het tijdens de laatste campagneperiode. Ik zeg niet dat de demissionair premier het van hen heeft, maar een goed idee is een goed idee.

 
Details
Je kunt voortvarend te werk gaan, maar er moet op de details gelet worden. In de afgelopen dagen spraken Eman en zijn team met vertegenwoordigers van Aruba Ports Authority en stuwadoorsbedrijf Astec over de verhuizing van de containerhaven van Oranjestad naar Barcadera. Ook werd er gesproken met de ontwikkelaar van Green Corridor en Watty Vos Boulevard over de geplande ringweg rond Oranjestad.

 
Interessant aan al deze enorme projecten, welke ingrijpend zijn voor de omliggende natuur, is dat er vooralsnog geen milieuwetgeving of een controlerende instantie op poten is. Dat is nodig, kijk maar naar hoe hotel Ritz-Carlton dat bij Fisherman’s Huts wordt gebouwd, tegen de afspraken in de omliggende mangrovebossen wegkapt. Bij Cas Paloma en in Pos Chiquito worden ook door mensen met woningen aan het strand mangroves illegaal weggekapt. Wie ziet erop toe dat deze wetten en afspraken worden nageleefd?

 
Om de haven van Barcadera toegankelijk te maken, zal de zeebodem misschien wat dieper worden gemaakt en de mond van de ingang tussen de rif eilanden wat breder. Zijn er afspraken om de natuur te ontzien? Wie gaat erop letten dat bouwpuin netjes wordt opgeruimd?

 
Milieuwet
Waar gehakt wordt vallen spaanders. De economie moet immers vooruit. Maar daar waar de natuur – het fundament waar onze enige economische pilaar op is gebouwd – gespaard kan worden, moet het ook gebeuren. Want ook dat is heel erg ‘2020’. Directie Natuur en Milieu is weliswaar opgericht, maar nog niet operationeel. Een concept-milieuwet is al enige jaren in de pijplijn en de wens bestaat – ook binnen de AVP-fractie – om deze nog dit jaar door te voeren. De aanleg van Green Corridor moet medio 2014 van start gaan. De verhuizing van de containerhaven van Barcadera al in het eerste kwartaal.

 
Door Ariën Rasmijn