Formateur Mike Eman leest zijn lijst met ministers voor aan de pers. Foto: Ariën Rasmijn

Formateur Mike Eman leest zijn lijst met ministers voor aan de pers – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — De negen leden van het kabinet Mike Eman II zijn officieel bekend. Het is de bedoeling dat de staatsbegroting ondanks het feit dat er negen ministers zijn – twee meer dan het vorige kabinet – niet wordt vergroot.

 
Nadat de lijst van ministers en hun portefeuilles vroegtijdig was uitgelekt, presenteerde formateur Mike Eman deze gistermiddag aan gouverneur Fredis Refunjol. De formateur arriveerde ruim een uur later dan verwacht bij het kabinet van de gouverneur. Reden hiervoor was omdat er nog wat papierwerk moest worden afgerond, aldus een staflid.

Formateur Mike Eman over de keuze voor negen ministers

Vandaag werd het nieuwe parlement ingezworen en morgen mag deze – naast het kiezen van een nieuwe voorzitter – de negen kandidaat-ministers goedkeuren. Paul Croes wordt minister van Sociale Zaken, Jeugdbeleid en Arbeid, Juan David Yrausquin wordt minister van Financiën en Overheidsorganisatie, Alex Schwengle wordt minister van Volksgezondheid, Bejaardenzorg en Sport terwijl Michelle Hooyboer-Winklaar minister wordt van Onderwijs, Gezinsbeleid en Volwasseneneducatie.

 
Otmar Oduber behoudt de portefeuilles van Toerisme, Transport en Primaire Sector en krijgt daar Cultuur bij. Arthur Dowers behoudt Justitie en krijgt daar de nieuwe post Verslavingszorg bij. Benny Sevinger wordt tweede vicepremier en houdt Infrastructuur, Ruimtelijke Ontwikkeling en Integratie. Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu gaan naar Mike de Meza, evenals het vicepremierschap. Mike Eman wordt minister van Algemene Zaken, Innovatie, Duurzame Ontwikkeling en Wetenschap.

 
Zalmnorm
Het nieuwe kabinet gaat een akkoord ondertekenen met de Staten om in de komende vier jaar de uitgaven op de begroting van 2013 als plafond te houden. Dit op initiatief van de nieuwe minister van Financiën. Model voor deze aanpak is de zogeheten Zalmnorm, genoemd naar Gerrit Zalm (VVD), die het invoerde tijdens het eerste paarse kabinet van Wim Kok. Op deze manier hoopt de formateur binnen vier jaar een begrotingsevenwicht te bereiken.

 
Gevolmachtigde ministers
De gevolmachtigde ministers in zowel Den Haag als Washington zijn nog niet bekend. Formateur Eman zegt dat een persoon is benaderd voor het Arubahuis. Hij wilde geen namen noemen, maar alles wijst erop dat het gaat om Richard Arends, die in de afgelopen vier jaar heeft gediend als politiek en financieel adviseur voor zowel de premier als de minister van Financiën. De kandidaat voor de post zou hierover nog in beraad zijn, aldus Eman.

 
Hij bevestigt dat het hier niet gaat om zijn eerste keus voor het Arubahuis. Andere personen die hij daarvoor had gevraagd sloegen het aanbod af, zij het omdat het te grote gevolgen zou hebben voor hun gezin of omdat zij toch liever hun volk wilden dienen. Eman wilde geen antwoord geven op de vraag of het hier ging om Arthur Dowers en Paul Croes.

 
De nieuwe gevolmachtigde minister krijgt de komende vier jaar de opdracht om bedrijven aan te trekken voor Aruba, om voet te krijgen op de Latijns-Amnerikaanse markt. Voor de post in Washington, die tot december wordt bemand door Joycelyn Croes, is nog geen kandidaat. Er wordt gewacht met dit besluit. “De nog te vormen ministerraad zal hier namelijk ook wel een mening over hebben”, aldus de formateur.

 
Door Ariën Rasmijn