Isla medewerkers op het wilhelminaplein | Foto: Dick Drayer

Isla medewerkers op het Wilhelminaplein | Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – De bijna duizend demonstranten op het Wilhelminaplein in Willemstad vertrouwen het juridisch steekspel tussen Raffinaderij Isla en de milieubeweging niet. Gistermiddag betuigden zij hun steun aan alle betrokken partijen en richtten zich tegen de milieubeweging en 25 mee procederende bewoners, die wonen onder de rook van de Isla. Hen wordt verweten uit te zijn op het geld.

75 miljoen gulden staat er op het spel tussen raffinaderij Isla en milieubeweging op Curaçao. Die heeft in 2010 via een rechtszaak in hoger beroep bedongen dat de Isla zich aan de milieunormering moet houden.

Dick Drayer was bij de demonstratie

TNO
Volgens de raffinaderij van de Venezolaanse PdVSA, die de Isla exploiteert, gebeurt dat ook. Maar nieuwe berekeningen van TNO wijzen uit dat de raffinaderij in 2013 bijna anderhalf keer zoveel heeft vervuild, als is toegestaan. Het gaat om zwaveldioxide.

De milieubeweging probeerde vorige week met het TNO rapport in de hand tevergeefs de opgelegde dwangsom te innen. Isla weigerde te betalen, waarop de milieubeweging beslag legde op de aandelen van de olieraffinaderij en op een aantal rekeningen van toeleveringsbedrijven van de oliegigant.

'De vlag halfstok, het gaat om ons brood' |Foto: Dick Drayer

‘De vlag halfstok, het gaat om ons brood’ |Foto: Dick Drayer

Onze beurt
De demonstranten vinden dat de milieubeweging nog snel wil cashen terwijl de Isla volop bezig is met investeringen in het milieu. Parlementslid Charles Cooper denkt dat zelfs dat niet van belang is. Na de twee demonstraties van actiegroep STOP ISLA NOW, is het tijd om Curaçao te laten zien dat de voorstanders van de raffinaderij in de meerderheid zijn. “Het is onze beurt vandaag!”

Veel demonstranten wijzen er op dat de Isla direct en indirect 22.000 monden voedt. En dat het spel van 75 miljoen de Venezolanen wellicht aanzet om de raffinaderij te sluiten.

Door Dick Drayer