Gedeputeerde van Sint Eustatius Reginald Zaandam.

Gedeputeerde van Sint Eustatius Reginald Zaandam.

DEN HAAG – Gedeputeerde Reginald Zaandam (Sint Eustatius) heeft deze week in Den Haag het rapport van de commissie-Spies besproken met de Staten-Generaal en de Raad van State. Het eiland wil een andere invulling van de band met Nederland. “Ik pleit daarbij niet voor onafhankelijkheid.”

Het rapport van de commissie-Spies stelt duidelijk dat politiek Den Haag en Caribisch Nederland langs elkaar heenwerken, vaak in het nadeel van de eilanden. Zaandam is erg tevreden over het werk van de commissie. “Ze verdienen een groot compliment voor het werk dat ze gedaan hebben.”

Bureaucratisch overrompeld
In de afgelopen vijf jaar is Sint Eustatius bureaucratisch overrompeld vanuit Nederland, vindt de gedeputeerde. “We hebben de overeenkomst dat Statia input moet hebben bij wetsvoorstellen. Maar in het rapport lees je ook dat de nationale regering over het hoofd ziet dat als je een stapel papieren opstuurt dat we niet de mankracht en de expertise hebben om de wetten te doorgronden en met substantiële argumenten als input te komen. Zelfs de weinige keren dat we iemand ons kunnen laten bijstaan, herkennen we de wetten uiteindelijk niet in de punten die we hen hebben opgestuurd.”

Statia is met een duidelijke boodschap naar Den Haag gekomen. “We hebben de Tweede Kamer meegegeven dat we meer autonomie willen. Natuurlijk willen ze meteen weten wat voor type autonomie. Laat me heel duidelijk stellen dat onafhankelijkheid geen optie is”, aldus de gedeputeerde.

Het is nog niet duidelijk hoe Statia het zelfbestuur precies wil vormgeven. Zaandam: “Wat we nu doen, is vergaderen met stakeholders op het eiland. Hopelijk in het eerste kwartaal van volgend jaar hebben we een gezamenlijk geformuleerde basis voor hoe wij verder willen.”

Boycot
Statia en Nederland hebben momenteel een gespannen verhouding. Eerder dit jaar brak de Statiaanse delegatie de Caribisch Nederland-week af toen de regering een bestuurlijke aanwijzing kreeg. Nederlandse bewindslieden bezoeken het eiland niet. Zaandam heeft, ondanks de boycot van zijn eiland, geen moment overwogen om niet te komen naar de presentatie van het evaluatierapport. “De evaluatie staat los van de aanwijzing.”

In januari 2016 komt de commissie Koninkrijksrelaties naar Statia. Zaandam: “Nee, de boycot geldt niet voor Kamerleden. Dat heeft de voorzitter me verzekerd.”

Door Pieter Hofmann