Raldolf Huggins, secretaris - generaal Bureau Ombudsman met (r) Maritsa James-Christina, griffier constitutioneel Hof - foto: Ombudsman

Raldolf Huggins, secretaris – generaal Bureau Ombudsman met (r) Maritsa James-Christina, griffier Constitutioneel Hof – foto: Bureau Ombudsman

PHILIPSBURG – Ombudsman Nilda Arduin van Sint Maarten wil de landsverordening, die de oprichting van de Integriteitskamer regelt, voorleggen aan het Constitutionele Hof. Hierdoor gaat de inwerkingtreding van de wet serieuze vertraging oplopen. Eerder legde de Ombudsman het nieuwe Wetboek van Strafrecht aan het Hof voor.

De Ombudsman is van oordeel dat de regering belangrijke wetswijzigingen aan de Raad van Advies had moeten voorleggen. Dat is niet gebeurd, maar dit is niet het voornaamste bezwaar.

Onduidelijk
Derden die niet het onderwerp van een onderzoek zijn, worden door de wet gedwongen mee te werken aan onderzoeken van de Integriteitskamer. Ook de scheidslijnen tussen administratief en strafrechterlijk recht zijn onduidelijk volgens de Ombudsman.

“De verwijdering van de wettelijke bescherming tegen acties van de Integriteitskamer raakt burgers die niet direct bij een onderzoek betrokken zijn”, zegt Arduin. “Dat zou een inbreuk kunnen zijn op de fundamentale rechten die de grondwet aan burgers biedt.”

De Integriteitskamer heeft vergaande bevoegdheden gekregen om haar taken effectief uit te voeren. “Hiertoe behoort de bevoegdheid tot het onderzoeken van acties die een misdaad kunnen zijn, het uitdelen van boetes en zelfs gevangenisstraffen. Die zaken zijn geregeld in het strafrecht. Het uitvoeren van zulke bevoegdheden via administratief recht, zonder voldoende garanties te bieden die het strafrecht grondwettelijk vereist, hoort te worden beoordeeld door het Constitutionele Hof”, vindt de Ombudsman.

Vertrapt
Arduin juicht het idee toe van een wet die probeert de integriteit van publieke autoriteiten te regelen. “Maar het is onacceptabel dat diezelfde wet tegelijkertijd de constitutionele rechten van burgers vertrapt.”

Door Hilbert Haar