Een vrijwilliger voedert de ezels in Donkey Nursery - foto:  Save Statia's Donkeys

Een vrijwilliger voedert de ezels in Donkey Nursery – foto: Save Statia’s Donkeys

ORANJESTAD – De aanhoudende droogte zorgt niet alleen voor overlast onder de inwoners van St. Eustatius, ook de op het eiland levende ezels lijden door gebrek aan water en voedsel. Onlangs zijn drie dieren in de gouvernementsweide aan honger en dorst bezweken.

“Al sinds 2013, toen twintig ezels stierven, heb ik tegen de overheid gezegd dat er plannen moeten worden gemaakt,” zegt Laurens Duiveman. Volgens de woordvoerder van GreenFound en Donkey Nursery St. Eustatius heeft voormalig Gedeputeerde Carlyle Tearr “nooit iets gedaan, noch het voormalig hoofd van LVV.” De contacten met de huidige manager zijn echter goed, zegt Duiveman.

In 2013 leidden de erbarmelijke omstandigheden waaronder tussen de 60 en 70 ezels werden opgevangen tot Kamervragen door de Partij voor de Dieren en D66. Het eilandsbestuur en de afdeling Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) beloofden beterschap, maar ook toen al was GreenFound Foundation, die zich het lot van de verwaarloosde dieren heeft aangetrokken, zeer kritisch over de gebrekkige verzorging van de ezels.

Doorn in het oog
De overlast die veroorzaakt wordt door loslopende dieren, naast ezels ook koeien en geiten, is de overheid al jaren een doorn in het oog. Het eilandsbestuur kwam in 2012 in actie. Het merendeel van de loslopende ezels werd gevangen, gecastreerd en ingesloten op een terrein.

De overheid heeft plannen om een deel van de ezels in te zetten voor toeristische doeleinden en wil ook een aantal dieren schenken aan organisaties. Vanwege de hoge kosten voor de import van dierenvoeder zullen weiden worden heringedeeld en beplant met diverse grassoorten en planten om het ezeldieet te verbeteren, zo laat LVV tijdens een informatiebijeenkomst voor boeren weten.

Broodnodig
In samenwerking met een Amerikaanse organisatie worden plannen gemaakt om op Statia een Donkey Nursery op te zetten en om lokaal dierenvoeder te produceren die gebruik maakt van hydrocultuur. De huidige ezelopvang heeft een tekort aan vrijwilligers en middelen en zegt overheidssteun broodnodig te hebben.

Momenteel worden 56 ezels door de overheid opgevangen en 25 in the Nursery. Volgens Duiveman begonnen de problemen toen begin dit jaar het zwerfdierenproject werd stopgezet vanwege gebrek aan geld. “Er was maar een persoon bij LVV belast met het voeren van de dieren. Ik geloof niet dat de dieren iedere dag voldoende gemaaid gras kregen. Er was ook geen geld vrijgemaakt op de begroting om voedsel te kopen.”

Duurzame oplossing
De problemen werden alleen maar groter nadat Statia op 10 juni onder financieel toezicht werd geplaatst en de fondsen voor de agrarische sector op het eiland geminimaliseerd werden. “Wij hebben er begrip voor dat er momenteel financieel toezicht is en dat alle uitgaven moeten worden goedgekeurd door de rijkvertegenwoordiger…maar alle middelen moeten gebruikt worden om voor de ezels te zorgen”, vindt de groep ‘Save Statia’s Donkeys’.

“Hopelijk krijgen we hulp bij het schrijven van een businessplan voor een duurzame oplossing. Dit plan is nodig om financiering van DierenLot, Stichting Waardig Dier en Donkey Sanctuary UK binnen te halen om een permanente Donkey Nursery voor alle ezels op Statia op te kunnen zetten. Sinds de ezels geen nut meer hebben zijn zij vergeten en verwaarloosd.”

Door John van Kerkhof