Maria Buncamper-Molanus - foto DCOMM

Maria Buncamper-Molanus – foto DCOMM

PHILIPSBURG – Het Openbaar Ministerie in Sint Maarten is in verlegenheid gebracht door een actie van de zaakofficier, die tot voor kort werkte aan het proces tegen voormalig minister van Volksgezondheid Maria Buncamper-Molanus, haar man Claudius en drie anderen.

In juni deed de Landsrecherche in aanwezigheid van officier van Justitie Gonda van der Wulp huiszoeking bij Buncamper-Molanus. Van der Wulp fotografeerde getuigenverklaringen die ze aantrof op het bureau van de oud-minister. De verdediging wil deze verklaringen gebruiken tijdens het proces op 9 en 10 september. De foto’s waren niet het doel van de huiszoeking en zouden het OM voortijdig inzicht hebben gegeven in de strategie van de verdediging.

Persofficier Karola van Nie bevestigt dat officier van Justitie Gonda van der Wulp van de zaak is gehaald en vervangen door Dounia Benammar, een officier die werkt op het kantoor van Procureur-Generaal Guus Schram.

Criminele organisatie
Buncamper-Molanus, haar man Claudius en drie anderen staan terecht als lid van een criminele organisatie die tot doel had belastingontduiking, valsheid in geschrifte, fraude en het wegmaken van bewijs. Later voegde het OM hier nog witwassen aan toe.

In 2010 kwam aan het licht dat de Buncampers het economisch eigendom van erfpachtgrond voor 3 miljoen dollar hadden verkocht aan het nepbedrijf Eco Green. In 2013 verkochten de Buncampers – op papier – de erfpachtrechten van dezelfde grond aan het bouwmaterialenbedrijf SBS. Het OM trekt de rechtmatigheid van die transactie in twijfel.

Door Hilbert Haar