De waterleiding wordt langs de Fort Bay Road  aangelegd - foto: Hazel Durand

De waterleiding wordt langs de Fort Bay Road aangelegd – foto: Hazel Durand

THE BOTTOM – Het eilandbestuur van Saba heeft geld gekregen van Nederland om een waterleiding aan te leggen vanaf de haven, Fort Bay, tot aan de hoofdstad The Bottom.

De waterleiding en de vereiste pompen worden tijdens de herstelwerkzaamheden van de havenweg aangelegd. Het herstel van de weg begint waarschijnlijk aan het eind van dit jaar. De waterleiding moet drinkwater vanuit de haven naar de waterbak in The Bottom pompen.

Opslagcapaciteit
Meer opslagcapaciteit van drinkwater is nodig. De bevolking is nu afhankelijk van twee waterbedrijven op het eiland. Via de nieuwe waterleiding kan er meer water opgeslagen worden in de openbare waterbak. Sabanen kunnen dan water kopen van de overheid, wanneer de waterbedrijven een achterstand hebben met de productie van drinkwater. Er worden ook vier extra publieke bakken voor grijs water gebouwd, verspreid over het eiland.

De kosten zijn nog niet vastgesteld. Watertrucks rekenen tussen de 105 en 110 dollar voor 1000 gallon water. 90 dollar is voor water en het overige bedrag is voor de levering, afhankelijk van de afstand. Er zijn ongeveer drie tot vier leveringen nodig om een huishouden anderhalve maand van voldoende ontzilt water te verschaffen.

Noodsubsidie
Het eilandbestuur wil de kosten van water verlagen en wil een noodsubsidie invoeren tijdens droge periodes. De financiering komt uit Nederland, specifiek voor waterprojecten op het eiland. Het beleid wordt binnen twee weken ingevoerd. Voor huishoudens met lage inkomens zijn er ook speciale hulpfondsen, die beschikbaar zijn via het ministerie van Sociale Zaken.

Door Hazel Durand