Clark Abraham - foto: Pieter Hofmann.

Clark Abraham – foto: Pieter Hofmann

KRALENDIJK – Gedeputeerde Clark Abraham van het Bonairiaanse bestuurscollege reageert met instemming dat de Ombudsman een onderzoek instelt naar het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). De Ombudsman onderzoekt vijf zaken die door de lokale overheid traag afgehandeld worden.

Abraham: “Het is in lijn met wat het bestuurscollege wil. Ons eerste besluit was om een evaluatie uit te voeren naar de effectiviteit en de integriteit van het bestuurlijk apparaat. Dat hebben we direct gedaan nadat we drie maanden geleden aantraden als bestuurscollege.”

“Wij verwelkomen het onderzoek van de Ombudsman, maar dat gaat maar over één specifieke afdeling en wordt gedaan met een vragenlijst. Het bezinningstraject van het OLB gaat breder en dieper. Wij willen het hele apparaat doorlichten van de top tot aan de baliemedewerker, want er is behoefte aan onderzoek.”

Complexe zaken
De zaken die de Ombudsman onder de loep neemt, zijn vaak complexer dan ze lijken, betoogt Abraham. “Eén voorbeeld: een terrein stond in de jaren negentig niet correct geregistreerd bij het kadaster en is daardoor overgedragen aan een ander, die daar een huis op heeft gebouwd. De benadeelde partij is een alternatief terrein aangeboden, maar zonder succes. Later hebben de erfgenamen om teruggave van het oorspronkelijke terrein verzocht, wat bijzonder kostbaar wordt. Dat wordt nu afgehandeld.”

Duikvergunning
Ook in de zaak van de duikvergunning, waar een aanvrager sinds 2012 op wacht, zit volgens de gedeputeerde een addertje onder het gras. Abraham: “Een duikschoolvergunning komt neer op ‘lucht geven’ aan mensen. Sinds de de Vestigingswet BES in 2011 is er geen moratorium op het uitgeven van een duikschoolvergunning. Daarbij is niet aan de consequenties gedacht, want er is nog geen alternatief beleid voor kwaliteitseisen waaraan een duikschool moet voldoen. Daar wordt aan gewerkt, maar gezien de capaciteitsproblemen duurt dat langer dan we willen.”

Afspraken nakomen
Het bestuurscollege wil de kwaliteit en capaciteit van het ambtelijk apparaat verhogen, maar heeft daar niet toereikende middelen voor. Abraham: “We hebben 83 vacatures, dat zou ons elk jaar 4,8 miljoen dollar kosten als we ze allemaal invulden. Maar in lijn met het Idee Versa-onderzoek, krijgen wij nu al 5,5 miljoen per jaar te weinig aan vrije uitkering. En dat is nog zonder rekening te houden met de met het Rijk afgesproken extra fondsen voor onderhoud aan onze infrastructuur en overheidsgebouwen die vooralsnog uit zijn gebleven. Met zulke tekorten wringt de schoen, helaas voelt de klant dat.”

Door Pieter Hofmann