Gouverneur Eugène Holiday

Gouverneur Eugène Holiday

PHILIPSBURG – Het systeem van checks en balances werkt niet. Dat is de overtuiging in veel landen, stelt Professor Trevor Munroe vrijdagmorgen tijdens het Gouverneur’s Symposium. In bijna de helft van de landen waar Transparency International onderzoek deed, zeggen burgers dat politieke partijen onderdeel zijn van de meest corrupte organisaties.

Gouverneur Eugène Holiday organiseerde het symposium voor het vierde achtereenvolgende jaar. Het thema is actueel omdat het parlement op maandag debatteert over de oprichting van de integriteitskamer.

Op papier
Lokale politici vinden dat St. Maarten het – op papier – goed voor elkaar heeft met de integriteit. Maar je moet niet alleen kijken naar wat er op papier staat, zegt Munroe, je moet ook kijken naar wat er gebeurt.

Een student van het Milton Peters college onderstreepte dit in een video waar drie studenten gevraagd worden of checks en balances werken in St. Maarten. Het meisje schudde veelbetekenend haar hoofd. Wat applaus uitlokte van de deelnemers aan het symposium.

Munroe, directeur van Jamaica’s corruptiewaakhond National Integrity Action, zegt dat “de meerderheid in veel landen gelooft dat regeringen er zijn voor de happy few.”

Superdirecteuren
Notaris Mike Alexander sprak over het toezicht op overheidsbedrijven. Hij benadrukt dat de directeuren de controle over deze bedrijven behoren te hebben en dat raden van toezicht een sturende rol hebben. “Raden van toezicht moeten functioneren zonder mandaat van de overheid en ze moeten zich niet met het management bemoeien. Sommige commissarissen beschouwen zichzelf als superdirecteuren.”

Door Hilbert Haar