Premier Eman en de ministers Plasterk en Bermudez ondertekenden begin mei het protocol voor financieel toezicht

Premier Eman en de ministers Plasterk en Bermudez ondertekenden begin mei het protocol voor financieel toezicht

DEN HAAG – André Bosman (VVD) en minister Ronald Plasterk (PvdA) stonden vandaag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer lijnrecht tegenover elkaar. Bosman maakt zich zorgen over het financieel bestuur van de Arubanen.

Plasterk vindt dat het nu een taak is van de College Aruba financieel toezicht (CAft) om daarop toe te zien. De woorden van de Arubaanse minister van Financiën Angel Bermudez stellen Plasterk gerust. Die schrijft dat zijn regering ingrijpt als de financiën teveel afwijken van de meerjarenraming.

College
Recentelijk sloten de Nederlandse en de Arubaanse regering een akkoord over financieel toezicht door het CAft. Het college bestaat uit drie leden – één namens Nederland, één namens Aruba en één namens het Koninkrijk.
Bosman vindt dat gesloten akkoord niet sluitend. Volgens hem schrijft Bermudez letterlijk dat hij niet van plan is om aanbevelingen van het CAft over te nemen. “De inkt van het akkoord is nog niet droog, de Staten maken zich al zorgen en de minister schrijft dan nog een keer: ik ga het gewoon niet doen.”

Begrotingsgat
Ondertussen is het Arubaanse begrotingsgat 2,2 miljard Arubaanse gulden, rekent Bosman voor. “Dat zijn niet geïnde belastingen, en het is de vraag of die ooit nog te innen zijn. Hier is sprake van structureel wanbeleid.”
Plasterk stelt dat het CAft beoordeelt of de aanbevelingen voldoende zijn overgenomen. “Ik ben juist zo blij met het akkoord omdat iedereen nu zijn eigen plek in het bestel heeft. Het is niet zo dat de Tweede Kamer toezichthouder is op de Arubaanse financiën, daar hebben we het CAft voor. We kunnen nu in discussie over die getallen, maar dat moeten we aan het CAft laten.”

Door Pieter Hofmann