Minister Plasterk in gesprek met Ronald van Raak (SP) - foto: Jamila Baaziz

Minister Plasterk in gesprek met Ronald van Raak (SP) – foto: Jamila Baaziz

DEN HAAG – Nederland gaat in samenwerking met andere Koninkrijkslanden bekijken of er onderzoek gedaan kan worden naar geldstromen op Curaçao en Sint Maarten. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Ronald Plasterk vandaag toegezegd aan de Tweede Kamer.

In het Nederlandse parlement is veel onrust ontstaan over de vermeende relaties tussen de onderwereld en de politiek op Curaçao en Sint Maarten. Ronald van Raak (SP) heeft vandaag om die reden twee moties ingediend. Plasterk beschouwt de motie over het onderzoek naar geldstromen als een ‘aanmoediging’ van het huidige regeringsbeleid. Een eventueel onderzoek richt zich ook op legale geldstromen.

Begin gemaakt
“Het begin is gemaakt”, vindt Van Raak. “We moeten het foute geld – en de politici die het aannemen – aanpakken, iedereen in de Kamer is het erover eens dat er iets moet gebeuren.” Van Raak verwacht dat sommige politici niet zullen meewerken. “Maar anderen weer wel, zij worden ook aangekeken op het gedrag van hun collega’s.”

Plasterk ziet Van Raaks tweede motie niet zitten. Het Tweede Kamerlid wil klokkenluiders van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) in beslotenheid horen. De klokkenluiders zouden openstaan om in gesprek te gaan met de Kamerleden, maar Plasterk zal dat verzoek aan de Curaçaose regering niet uit zichzelf doen. “Andersom zou dat ook ongewenst zijn”, stelt Plasterk.

Gelijkwaardigheid
Een dergelijk verzoek raakt volgens Plasterk de gelijkwaardigheid van de landen in het Koninkrijk. Van Raak, die zegt ook een eigen onderzoek naar de VDC-diefstal te doen, benadrukt juist dat de oud-VDC’ers hun verhaal kwijt willen. Het Kamerlid wil via de Tweede Kamer alsnog afdwingen dat Plasterk contact opneemt met de Curaçaose minister-president Ivar Asjes ‘ voor een goed gesprek’.

Door Pieter Hofmann