Jeroen Recourt

Jeroen Recourt

DEN HAAG – PvdA-kamerleden Jeroen Recourt en Ahmed Marcouch willen vervolgonderzoek naar de vraag waarom veroordeelde allochtonen zwaardere straffen krijgen dan autochtone Nederlanders.

Eerder trok een onderzoek van de Raad voor Rechtspraak deze conclusie. Het PvdA-duo heeft vragen ingediend bij minister van Justitie Ivo Opstelten. Turken en Antillianen van de tweede generatie krijgen bijvoorbeeld vaker celstraf dan etnische Nederlanders bij een veroordeling wegens diefstal met bedreiging.

Kennis
Recourt: ‘Het is ontzettend belangrijk om voldoende kennis van andere culturen in huis te hebben. We hebben allemaal vooroordelen, maar met die kennis borg je een tegenstem. Ik vrees dat die bij rechters op dit moment onvoldoende is.’

Trainingen van rechters zijn nu meestal gericht op verdachten met een islamitische achtergrond. Recourt wil dat het Hof zich vaker richt op verdachten met een Caribische achtergrond, en vaker personeel van Caribische komaf aanneemt.

Eergerelateerde cultuur
Recourt kan zich een voorbeeld herinneren uit zijn tijd als rechter op Aruba. “In een zaak wegens smaad had de verdachte iemand een ‘cabron’ genoemd. Dan moet je niet alleen het woord vertalen, maar ook de gevoelswaarde van dat woord in een eergerelateerde cultuur achterhalen.”

De Raad voor Rechtspraak heeft ook aangedrongen op vervolgonderzoek. Met de vragen aan de minister wil Recourt ervoor zorgen dat het onderwerp onder de aandacht blijft. “Bestrijding van discriminatie is van wezenlijk belang voor de samenleving. We moeten hard zijn voor wetsovertreders, maar ook voor vormen van uitsluiting.”

Door Pieter Hofmann