Fractieleider van PAIS Alex Rosaria - foto: PAIS

Fractieleider van PAIS Alex Rosaria – foto: PAIS

WILLEMSTAD – Coalitiepartij PAIS heeft minister Earl Balborda van Vervoer, Verkeer en Ruimtelijk Planning schriftelijke vragen gesteld over het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP). De partij dringt aan op een zo snel mogelijke herziening van het plan.
 

De kwestie rond het EOP zou nog wel eens voor frictie binnen de coalitie kunnen gaan zorgen, aangezien coalitiepartij Pueblo Soberano niets wil weten van een herziening. “Het EOP moet op de brandstapel”, stelde PS-fractieleider Melvin Cijntje eerder. Hij vindt dat de achterhaalde regelgeving de economische ontwikkeling belemmert en corruptie in de hand werkt. Herziening is wat hem betreft een gepasseerd station.

Actuele ontwikkelingen
In 1995 werd het opgesteld en in 1997 ingevoerd, maar sindsdien is het EOP nooit herzien. Dit is in strijd met de afspraak om het elke vijf jaar te herzien en aan te passen aan actuele ontwikkelingen. “Het EOP had al drie keer herzien moeten worden”, stelt PAIS-fractieleider Alex Rosaria. Hij wil van Balborda weten of hij het ook als een probleem ervaart dat dit nooit is gebeurd. “Is de minister het met ons eens dat, gelet op de ontwikkelingen van de afgelopen negentien jaar, een herziening noodzakelijk is?”

Door Anneke Polak