Als het aan Cijntje (PS) ligt, wordt Curaçao ingedeeld volgens het Smart Code model - foto Google Maps

Als het aan Cijntje (PS) ligt, wordt Curaçao ingedeeld volgens het Smart Code model – foto Google Maps

WILLEMSTAD – Als het aan PS-Statenlid Melvin Cijntje ligt, verliest de grond van Curaçao haar bestemmingsplan en wordt het opnieuw ingedeeld naar Amerikaans model. Niet doen, zegt planoloog Sharnon Isenia. “Dat is een enorme delicate operatie waar de politiek zich ver van moet houden.”

Cijntje vindt het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) sterk achterhaald. Het plan dat sinds 1997 in werking is getreden had om de vijf jaar herzien moeten worden, maar dit is nooit gebeurd. Alsnog wijzigingen aanbrengen is volgens Cijntje zinloos. Isenia is echter huiverig voor een Amerikaans model – genaamd ‘Smart Code – waarbij elk gebied een combinatie moet worden van woongebied, kantoorruimte en winkelcentra. “De inhoud van het EOP sluit inderdaad niet aan bij de werkelijkheid, maar gooi die oude schoen niet weg. Daardoor zou je heel wat rechtszaken aan je broek kunnen krijgen.”

De planoloog neemt als voorbeeld de bewoners van een koophuis. Het huis heeft een bepaalde waarde, die zal veranderen als de omgeving van het huis drastisch verandert. “Dat kan positief zijn, maar ook negatief waardoor de waarde van het koophuis gaat dalen. Er zijn verschillende negatieve effecten opgetreden bij deze Amerikaanse indeling, waaronder gettovorming. Die bewoners zullen de overheid aanklagen en dan is het einde zoek.”

Onleefbaar
Ook PAIS-Statenlid Alex Rosaria vreest een dergelijk model. “Stel je hebt geen regels en iemand bouwt een mooi hotel. Daarnaast komt iemand die een varkenshouderij begint en daar weer naast start een timmerman een fabriek. Iedereen begrijpt dat er regels nodig zijn, anders wordt het onleefbaar. Het EOP is een uitgangspunt, het is verouderd en niet meer van deze tijd. Dus laten we vaart maken en het herzien.”

Cijntje ziet ‘Smart Code’ juist als vooruitgang. Hij neemt Miami als voorbeeld, waarbij wijken “niet langer bedroom communities zijn waar mensen alleen komen om te slapen maar waarin geleefd wordt.” Men woont, werkt en gaat winkelen in de wijk. “We moeten toewerken naar hoogbouw, maximaal vier etages, zodat we met meer mensen in een gebied wonen en de schaarse natuurgebieden in tact kunnen laten. Nu rijdt iedereen in zijn auto van de ene kant van het eiland naar de andere kant en staan we massaal in de file. Dat is dan niet langer nodig.”

Chaos
Het klinkt overzichtelijk, maar Isenia vreest alleen maar chaos. “De basisvoorwaarden voor zo’n grote verandering zijn niet aanwezig. We hebben geen visie en geen goed functionerend overheidsapparaat. Bij 10-10-10 zouden deze twee lagen van de overheid moeten samengaan, maar zelfs die operatie is niet gelukt. Als je de indeling van je eiland uitbesteedt ben je overgeleverd aan de grillen van die personen. Je verliest grip op wat er gebeurt en creëert ongecontroleerde chaos. Nu is er ook chaos, maar dat is tenminste nog gecontroleerd.”

Wil Curaçao daadwerkelijk overstappen op ‘Smart Code’, is er een lange termijnvisie van de regering nodig, zegt Isenia. “Die is er niet, en ook middellange of korte termijnvisie ontbreekt. Politici komen met ideeën als dagelijkse bezigheidstherapie. Dat kun je geen visie noemen.”

Door Anneke Polak