De kabinetsploeg onder leiding van Marcel Gumbs (l) poseert voor een groepsfoto met Goeverneur Holiday. Foto Hilbert Haar

De kabinetsploeg onder leiding van Marcel Gumbs (l) poseert voor een groepsfoto met gouverneur Holiday (m). Foto Hilbert Haar

PHILIPSBURG – De relatie tussen Den Haag en Philipsburg is bekoeld,” zei gouverneur Eugène Holiday vrijdagmiddag tegen de leden van de Marcel Gumbs-regering die op zijn kabinet hun ambtseed aflegden.

Dit is het resultaat van de beslissing van de rijksministerraad om zich met de screening van de kandidaat-ministers te bemoeien en de afwijzing ervan door het parlement en de ministerraad van Sint Maarten.

Verhit debat
Holiday voorziet dat deze kwestie nog lange tijd onderwerp van verhit debat zal blijven. “Dit raakt de integriteit van de regering en het is reden voor zorg. Gekoppeld aan budgettaire beperkingen, rapporten over overheidsbedrijven en sociale uitdagingen is de vraag voor deze nieuwe regering hoe het verder moet met kansen op groei scheppen voor iedereen.”

Warm applaus

De nieuwe regering werd met warm applaus ontvangen in de constituerende vergadering na de eedaflegging.
“Wij hebben geen illusies over de taak die voor ons ligt,” zei de 61-jarige premier Gumbs in zijn inaugurale toespraak. Sint Maarten is op een kritisch punt in haar ontwikkeling. Onze missie is helder: zeker maken dat St. Maarten gedijt met nadruk op financiële discipline, integriteit en transparantie in het bestuur.”

Verantwoording

De regering belooft recht te zetten wat verkeerd is en wil de nadruk leggen op verantwoording afleggen. “Wij hopen te worden afgerekend op wat we hebben gedaan, niet op wat we zeiden te zullen gaan doen,” zei Gumbs. “Ons land heeft rust, stabiliteit, beleefdheid en voorspoed nodig. Laten we aan het werk gaan.”
De gouverneur en de kabinetsleden tekenden het overgangsbesluit, waarna de ministerraad in vergadering ging met de gouverneur.

Door Hilbert Haar