Minister Maurice Lake van Volkshuisvesting | Foto: Hilbert Haar

Minister Maurice Lake van Volkshuisvesting | Foto: Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Minister Maurice Lake van Volkshuisvesting is in de nadagen van zijn ministerschap in ernstige verlegenheid gebracht door ondoordacht ingrijpen bij de woningbouwstichting SMHDF.

De raad van toezicht schorste directeur Henry Lynch op vrijdag en gaf overheidsaccountantsbureau Soab opdracht voor een forensisch boekenonderzoek. Diezelfde dag beval Lake Soab het onderzoek stil te leggen. s’ Avonds werd het lid van de raad van toezicht Elston Fos thuis onder schot genomen door een onbekende. De aanslag mislukte omdat het vuurwapen dienst weigerde.

Verklaring

Op dinsdag stuurde advocaat Jairo Bloem namens de woningbouwstichting een verklaring naar de media waarin de gang van zaken uit de doeken wordt gedaan. Minister Lake stelde op maandag dat de schorsing juridische basis mist, maar dit is volgens Bloem incorrect. De stichtingsakte maakt duidelijk dat de raad van toezicht legaal is, zelfs als er nog maar één lid over is.

Op de hoogte

Volgens Elston Fos is Lake volledig op de hoogte van de problemen bij de stichting. De minister was aanwezig bij vergaderingen waarin deze werden besproken.
Directeur Lynch heeft mogelijk bouwmaterialen voor een eigen project door de stichting laten betalen. Fos: “Wij hebben niemand beschuldigd, we willen alleen weten wat er aan de hand is.”

Onbevoegd

Bloem stelt dat Lake “zich heeft bemoeid met zaken waarvoor hij geen juridische verantwoordelijkheid draagt en die buiten zijn bevoegdheden liggen.”
Het afgelopen weekend hebben vier kandidaten voor een post in de raad van toezicht zich teruggetrokken, na het nieuws over de mislukte aanslag op Fos. “Ze zijn bang,” bevestigt Fos.

De stichting gaat andere accountantskantoren vragen het boekenonderzoek uit te voeren.

Door Hilbert Haar