Saba Dag mars door The Bottom - foto: Hazel Durand

Saba Dag mars door The Bottom – foto: Hazel Durand

THE BOTTOM – Saba vierde vandaag de 39ste Saba Dag. Het thema van de viering luidt ‘Een eiland, een visie’. “Sabanen moeten denken aan wat belangrijker is voor alle eilandbewoners en niet alleen aan individuele wensen”, was de boodschap van gedeputeerde van Cultuur Bruce Zagers.

“We zijn nog steeds aan het wennen aan de nieuwe staatkundige status, wat voor het grootste gedeelte zeer moeilijk is voor dit kleine eiland en de bewoners.” Zagers gaf als voorbeeld het nieuwe belastingstelsel, alsmede het strenge douanebeleid op een eiland waar alles geïmporteerd moet worden. Samen met het ‘zwaar bureaucratische immigratiesysteem’ hebben deze factoren volgens Zagers het eilandsleven negatief beïnvloed.

“We zijn het niet altijd met elkaar eens maar als we als gezamenlijke missie een beter Saba hebben, dan kunnen we meer bereiken.” Zagers zegt dat ondanks verschillende ideologieën, Saba dankbaar kan zijn voor ‘unieke kwaliteiten zoals veiligheid en minimale armoede, vervuiling en misdaad’.

Jeugd
Gezaghebber Jonathan Johnson haalde de investeringen in het onderwijs aan en zei dat het even belangrijk is dat ouders hun verantwoordelijkheden serieus nemen. “Ik maak mij zorgen over sommige kinderen die niet de liefde en aandacht krijgen die zij nodig hebben. Het is niet gemakkelijk voor alleenstaande ouders op het eiland maar kinderen moeten onze centrale zorg zijn.”

Anderzijds merkt Isabella dat Sabanen hun jongeren stimuleren om hun wensen te uiten. Hij vertelde dat tijdens zijn laatste bezoek een achtjarige meisje hem een briefje heeft gegeven met een aantal punten ter verbetering voor haar naschoolse opvang. De rijksvertegenwoordiger heeft iedereen aangemoedigd om hun stem te laten horen tijdens de evaluatie van de staatkundige vernieuwingen.

Door Hazel Durand