DP-leider Wescot-Williams en haar ministerskandidaat Emil Lee. Foto Today / Hilbert Haar

DP-leider Wescot-Williams en haar ministerskandidaat Emil Lee. Foto Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Sarah Wescot-Williams is opgestapt als voorzitter van het nieuwe parlement na onenigheid met formateur Theo Heyliger over de nominatie van kandidaat-ministers. De Democratische Partij, waarvan Wescot-Williams de politiek leider is, staat op het punt haar steun aan de coalitie in te trekken en de huidige minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Arbeid Cornelius de Weever uit de partij te gooien.

Het vertrek van de DP heeft geen directe gevolgen voor de vorming van een nieuwe regering. Heyliger’s Verenigde Volkspartij (UP) kan rekenen op de steun van Cornelius de Weever en van Leona Marlin-Romeo en heeft een comfortabele 9-6 meerderheid in het parlement.

Wescot-Williams zei woensdagmiddag dat de DP twee ministers en de gevolmachtigd minister in Den Haag mocht benoemen. Ook zou de DP de parlementsvoorzitter leveren. De DP had Emil Lee en Yvette Halley als kandidaat-ministers op het oog, and Perry Geerlings als gevolmachtigd minister. Alleen de benoeming van Wescot-Williams tot parlementsvoorzitter werd realiteit.

Afgelopen maandag ontving de DP-leider een kopie van een brief van Cornelius de Weever – de huidige DP-fractievoorzitter – waarin staat dat hij zijn oom Leroy de Weever en Rita Gumbs, hoofd van een lagere school, als kandidaat-ministers naar voren heeft geschoven. Dezen zijn door formateur Heyliger geaccepteerd.

Breuk
Wescot-Williams vindt dat de formateur zich niet aan de afspraken heeft gehouden en heeft zowel De Weever als formateur Heyliger aangeschreven. In afwachting van hun reacties lijkt de breuk met de coalitie en de verwijdering van De Weever uit de DP slechts een formaliteit.

Door Hilbert Haar