Politiechef Maurice van Velzen

Politiechef Maurice van Velzen

ORANJESTAD – Nieuwe chef basis politiezorg in St. Eustatius Maurice van Velzen wil op een open en bereikbare manier zijn werk doen. Sinds 1 augustus geeft hij leiding aan het korps op het eiland, wat hij heeft leren kennen als een mooie werkomgeving, “met een vriendelijke, gastvrije en open bevolking.”

 
Sinds oktober 2010 wordt de politie op Statia aangestuurd vanuit Bonaire. Dat is niet altijd een voordeel gebleken. Met name de slechte bereikbaarheid van de politie was een veelgehoorde klacht. Van Velzen wil dat de politie altijd bereikbaar is.

 
“Politiewerk is geven en nemen. De politie en de bevolking moeten een band met elkaar hebben; een band waarin we naar elkaar luisteren. Ik wil in contact treden met de bevolking en horen wat hun zorgen zijn,” zegt Van Velzen, die vanuit de Koninklijke Marechaussee te werk is gesteld bij het politiekorps Caribisch Nederland.

 
St. Eustatius werd recentelijk geconfronteerd met een golf aan inbraken. Huiselijk geweld vindt ook geregeld plaats. “Collega’s hebben hard gewerkt om te proberen de inbraakzaken op te lossen,” aldus de nieuwe politiechef. “Er is echter nog veel werk te doen. Het is ons uiteindelijke doel om misdaad terug te dringen.”

 
Zero tolerance
De politiechef is benoemd voor een periode van een jaar. In dat jaar wil hij het veiligheidsgevoel in de samenleving en de kwaliteit van politiezorg verbeteren. Een “zero tolerance” benadering ten opzichte van kindermisbruik, inbraakpreventie en verkeersveiligheid zijn wat hem betreft speerpunten. “In dit verband zullen wij nadrukkelijk steun en betrokkenheid vragen van de overheid, scholen, jeugdorganisaties en van onze partners in de juridische keten”, zegt Van Velzen.

 
Aan de start van het nieuwe schooljaar bezocht hij samen met een wijkagent Gwendoline van Putten School. Binnenkort zullen zij de andere scholen op Statia bezoeken. Daarna wil de politie met schoolbesturen bespreken wat de behoeften zijn van  scholen en studenten om hen de nodige informatie en steun te kunnen bieden. Met toestemming van en in samenwerking met schoolbesturen zal de politie een lesprogramma gaan ontwikkelen om informatie aan schoolgaande jeugd te verschaffen en incidenten te voorkomen.

 
Inbraken
Van Velzen is blij met het succes dat zijn team heeft geboekt in verband met de inbraken. Dit is mede te danken aan de goede samenwerking met de bevolking. Omdat deze zaken nog lopen kan hij er niet in detail op ingaan. “Als politie willen we benaderbaar blijven voor de bevolking. Ik doe een persoonlijk beroep op de Statiaanse gemeenschap om mij te benaderen”, zegt Van Velzen, die 33 jaar werkervaring bij de Koninklijke Marechaussee in Nederland met zich mee brengt. Hij heeft onder andere gewerkt bij de brigade Zuid-Holland, een brigade die verantwoordelijk is voor de grensbewaking in de regio Rotterdam.

 
Samenwerking
“Wat mij heeft bewogen om op een functie in Caribisch Nederland te solliciteren is mijn voorliefde voor samenwerking buiten het directe kader van Nederland. Ik denk dat ik op Statia een hoop kan leren, en vanuit mijn eerder opgedane ervaringen een hoop kan brengen. Ik hoop samen met de collega’s van het politiebureau St. Eustatius het serviceniveau en de veiligheid op het eiland te verhogen. Ik kijk uit naar een nauwe samenwerking zowel binnen de KPCN als met de ketenpartners hier buiten.”

 
Door John van Kerkhof