Rekenkamer-voorzitter Ronald Halman - foto Today

Rekenkamer-voorzitter Ronald Halman – foto Today

PHILIPSBURG – De Algemene Rekenkamer heeft het parlement van Sint Maarten in diplomatieke bewoordingen een stevige veeg uit de pan gegeven in haar jaarverslag over 2013. In het voorwoord uit voorzitter Ronald Halman zijn zorg over het gebrekkig gebruik van de bevindingen van de Rekenkamer.

 
“Het werk van de Rekenkamer verschaft het parlement instrumenten voor haar controle van de regering. Het parlement maakte geen uitgebreid gebruik van ons werk in 2013”, schrijft Halman.

 
“Er was geen enkel moment waarbij een parlementariër de regering ondervroeg op basis van een van onze rapporten”, gaat de voorzitter door. “We zijn ons niet bewust van enig parlementair debat in 2013 met de regering over door ons gerapporteerde bevindingen. Dit is spijtig omdat het parlement kansen miste om er op te staan dat de regering de kwaliteit van haar werk verbetert.”

 
Halman schrijft verder dat bevindingen en suggesties van de Rekenkamer bedoeld zijn om verbeteringen te stimuleren bij de onderzochte entiteiten. “De Rekenkamer is bevoegd om te onderzoeken, te rapporteren en aan te bevelen. Het vermogen te verzekeren dat actie wordt ondernomen is afhankelijk van het toezicht door het parlement en de inspanningsverplichting van de regering tot handelen.”

 
Gedragscode
Het parlement heeft bijvoorbeeld niet gedebatteerd over de nulmeting institutionele integriteit, een rapport dat de Rekenkamer publiceerde in mei. Daaruit bleek onder andere dat de helft van de ambtenaren niet op de hoogte is van de eigen gedragscode en dat er grote onduidelijkheid bestaat over wie verantwoordelijk is voor welke integriteitsonderwerpen binnen het ambtelijk apparaat.

 
Door Hilbert Haar