DEN HAAG – De Algemene Rekenkamer van Nederland heeft kritiek op de wijze waarop  – onder meer – de directie Koninkrijksrelaties het financieel beheer heeft geregeld. De Rekenkamer adviseert minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties om snel verbeteringen aan te brengen.

De problemen beperken zich niet tot het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar gelden ook voor de dependances in Caribisch Nederland van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). ‘Deze problemen vertonen overeenkomsten’, schrijft de rekenkamer die vindt dat Plasterk actie moet ondernemen.

Uit het rapport: “De minister heeft een coördinerende rol bij Caribisch Nederland. Die rol kan volgens de Algemene Rekenkamer betekenisvoller ingevuld worden.” Plasterk laat in een reactie in het rapport weten dat hij de betrokken ministers op hun verantwoordelijkheden zal wijzen, maar dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen beleid voor Caribisch Nederland.

Boedelscheiding
Volgens de Rekenkamer heeft ‘de minister van Koninkrijksrelaties tot nu toe geen inzicht in de afhandeling van de boedelscheiding van het voormalige land Nederlandse Antillen. Dit komt, omdat de commissie, die een voorstel moet doen om tot vereffening van de schulden en bezittingen tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten te komen,  in voortgangsrapportages onvoldoende inzicht geeft in de voortgang van zijn werk.  Ook het inzicht in de voortgang van programma’s die de bestuurskracht, rechtsorde, economie en het onderwijs versterken is nog onvoldoende. Voor deze programma’s heeft Nederland in de periode 2006 – 2012 € 522,8 miljoen aan voorschotten beschikbaar gesteld. In 2014 zal de evaluatie van deze programma’s zijn.’

door: Jamila Baaziz