Cft BES

Cft BES

DEN HAAG – Het College financieel toezicht BES (Cft) constateert broze verbeteringen bij het financieel beheer van de BES-eilanden. Capaciteitsproblemen spelen daarbij een rol.

Dat blijkt uit de halfjaarrapportage van het Cft. Ingediende cijfers kunnen hierdoor gedeeltelijk onjuist of onvolledig zijn. De eilanden sluiten 2012 wel positief af.


Het financieel beheer van Bonaire en Statia moet beter, schrijft het Cft. Capaciteitsproblemen en het hebben van beperkte middelen spelen daarbij een rol. Alleen Saba heeft voldaan aan alle verbeterpunten die in 2012 zijn gesteld.

Het Cft geeft inzicht in de financiële situatie van de eilanden op diverse punten. Zo blijkt dat alle BES-eilanden van januari tot juli 2013 meer geld hebben uitgegeven dan is binnengekomen. Dit kan in de tweede helft van het jaar echter nog gecompenseerd worden. De drie eilanden hebben daarnaast een positief liquiditeitssaldo.

Bonaire
De jaarrekening van Bonaire laat een positief resultaat van bijna 850.000 dollar zien. Daarbij merkt het Cft echter op dat dit bedrage nog kan veranderen omdat er twaalf posten in de jaarrekening staan die nog kunnen wijzigen. Bonaire kampt met een financiële administratie die niet op orde is, waardoor de begrotingen voor 2013 niet helemaal betrouwbaar zijn. Een nieuw hoofd van de financiële administratie, die onlangs begonnen is, moet dit probleem oplossen. Het eiland is inmiddels gestart met het doorvoeren van verbeterpunten.

Statia
De jaarrekening van Statia over 2012 moet op 15 september aangeleverd worden. Het eiland heeft twee maanden uitstel voor het indienen gekregen van het Cft, mede door personele capaciteitsproblemen. Het eiland heeft redelijk wat verbeterpunten doorgevoerd om financiële uitgaven inzichtelijk te maken.

Saba
Saba krijgt een compliment van het Cft voor het op 1 juli inleveren van een – door een accountant – goedgekeurde jaarrekening. Saba sloot 2012 af met een overschot van 54.000 dollar. Volgens het Cft vaart Saba een voorzichtige koers bij het maken van begrotingen voor 2014 en 2015. Dit stelt het Cft op prijs. Saba werkt hard aan het opstellen van een richtlijnen om de rechtmatigheid van uitgaven nog beter te kunnen aantonen bij een accountant.

Door Jamila Baaziz