Directeur Angel Bermudez bij zijn afscheidsreceptie Foto Belkis Osepa

Directeur Angel Bermudez bij zijn afscheidsreceptie – foto Belkis Osepa

KRALENDIJK – Niet de collectieve lastendruk, maar de effectieve inning van de belastingen is van invloed op het besteedbare inkomen van de inwoners van Caribisch Nederland. Dat vindt scheidend directeur Angel Bermudez van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN).

 
Bermudez vertrekt per 1 juli als de directeur van de BCN. Hij heeft de dienst vanaf de oprichting op 1 januari 2011 geleid. Een dienst waaronder verschillende departementen – ook de douane – is komen te vallen. Bermudez was ook belast met de invoering van de nieuwe Belastingwet BES na 10-10-10.

Belkis Osepa in gesprek met Angel Bermudez

 
De klachten over de gevolgen van het nieuwe belastingsysteem bereiken zijn kantoor. Ook klachten over de dollarisatie, de collectieve lastendruk en de sterk verminderde koopkracht van de bevolking op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 
Fluitend
Populair is de BCN niet. Bermudez: “Onze taak is om mensen aan te spreken om belasting te betalen. Dat is hun aandeel aan de schatkist zoals vastgesteld door de fiscale wetgeving. Er is niemand die fluitend hier binnenkomt en zegt: ik kom vandaag mijn aanslag betalen.”

 
Inwoners van Caribisch Nederland klagen sinds 10-10-10 over koopkrachtverlies. Vooral mensen met een klein inkomen hebben het zwaar te verduren. De dagelijkse boodschappen op Bonaire zijn bijvoorbeeld 44 procent duurder dan in Nederland. Volgens de Bonairiaanse consumentenbond Unkobon speeelt onder andere de enorm gestegen collectieve lastendruk een rol bij de hoge prijzen. Maar volgens een koopkrachtonderzoek van het onderzoeksbureau Ecorys hebben de gestegen prijzen weinig te maken met de stelselwijziging na 10-10-10.

Geen statistieken
Bermudez erkent dat er misschien minder geld te besteden is op de eilanden. Dat kan volgens hem een gevolg zijn van de inflatie, waarbij de inkomsten niet gelijk omhoog gaan met de prijzen. Hij is er nog niet van overtuigd dat de lastenverzwaring te maken heeft met het nieuwe fiscale stelsel. “Ik heb geen statistieken gezien waaruit dat blijkt. De effectiviteit van ons werk kan wel van invloed zijn op het besteedbare inkomen. De mensen weten nu op korte termijn precies wat hun belastingbijdrage is. Dan wordt inderdaad een stuk besteedbaar inkomen weggehaald om aan de belastingverplichting te voldoen.” De BCN wil grote achterstanden in invorderingen en heffingen, zoals voor de staatkundige verandering, voorkomen.

 
De directeur somt nog andere factoren op die van invloed zijn op de koopkracht. Naast de inflatie in 2011 en 2012, heeft ook de dollarisatie geleid tot een enorme kostenverhoging. “We zijn ons ervan bewust dat een aantal groepen in de gemeenschap, zoals de ouderen en mensen met een minimumloon het moeilijk hebben. Maar juist die groepen zitten niet in het bereik van de belastingwetgeving. Ze vallen onder de belastingvrije voet van ruim twaalfduizend dollar per jaar. Ze worden niet geraakt door de nieuwe fiscale wetgeving.”

 
Europese bril
Bermudez vindt het belangrijk te benadrukken dat de dienst een uitvoerende taak heeft. “De fiscale wetgeving wordt in Den Haag opgesteld. Het kan zijn dat het met een Europese bril is opgeschreven en niet één twee drie toepasbaar in de Cariben. We proberen de wetgeving zodanig te interpreteren zodat het duidelijk is voor BES.”

 
Als het nodig blijkt wordt ook wijzigingen aangebracht als de uitvoering van een belastingwetgeving niet goed uitpakt. De dienst meldt dit in Den Haag en na beraadslagingen worden aanpassingen aangebracht. Dit is gebeurd met de Algemeen Bestedingsbelasting (ABB) en met de vastgoedbelasting.

 
Door Belkis Osepa