Commissievoorzitter Eugène Abdul - foto: Belkis Osepa

Commissievoorzitter Eugène Abdul – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – De Adviescommissie Referendum stelt voor de volksraadpleging over de staatkundige toekomst van Bonaire te houden op 12 september. De commissie overhandigde afgelopen vrijdag het adviesrapport ‘Nunc Aut Numquam’ (nu of nooit) aan de eilandsraad van Bonaire.

 
In de voorbereidende fase is er al een kink in de kabel. Commissielid Ronald Coffy, die de coalitiepartij UPB vertegenwoordigt, heeft vlak voor de presentatie te kennen gegeven een afwijkende mening te hebben. Voor commissievoorzitter Eugène Abdul was de brief van Coffy een verrassing.

Belkis Osepa in gesprek met Eugène Abdul

Verantwoorde datum
Maar Abdul denkt niet dat de afwijkende mening zoveel uitmaakt. “De raad mag beslissen wat ze wil. Het referendumtraject kan volgens mij normaal verlopen.” De commissie moest advies geven over de meest adequate en verantwoorde datum voor het referendum, waarbij rekening gehouden moet worden met de eerstvolgende verkiezingen op 18 maart 2015 en de evaluatie van de huidige status in oktober 2015. De commissie kiest voor de datum van 12 september.

 
Het rapport moet nog besproken worden in de eilandsraad. De commissie adviseert ook over de vraagstelling in het referendum en de eisen voor deelname aan de volksraadpleging. “De raad heeft een compleet rapport. Zodat ze snel tot een besluitvorming kan komen”, aldus Abdul.

 
Politieke campagne
Overigens stelt commissielid Ronald Coffy in zijn brief het niet eens te zijn met de voorgestelde datum van 12 september, omdat het enigszins in de periode van de politieke campagne valt voor de verkiezingen in maart 2015. Tevens is hij het niet eens met de door de commissie voorgestelde eisen voor deelname aan het referendum.

 
Door Belkis Osepa