De Eerste Kamer ziet het verzoek van William Anthony uit Bonaire om de verankering van de status van ‘openbaar lichaam’ van de BES-eilanden in de Grondwet af te wijzen, als een ‘individueel probleem’.


Zijn verzoek werd gesteund door bewegingen en stichtingen op Bonaire en Sint Eustatius die niet tevreden zijn met de status van ‘openbaar lichaam’: ze willen een referendum houden op de eilanden om te kijken wat de Bonairianen en Statianen dan wel willen.

Begin maart stuurde Anthony een brief naar de Eerste Kamer, waarin hij beargumenteert waarom de Eerste Kamer de al door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp zou moeten afwijzen.

Anthony wordt doorverwezen naar ‘instanties die dichter bij de burgers staan’, zoals onafhankelijke rechters of de Nationale Ombudsman, om zijn klacht over het opnemen van de status van de drie eilanden in de grondwet in te dienen.

In het antwoord aan Anthony rept de Eerste Kamer geheel niet over de ondersteuners, die als bewegingen en stichtingen een deel van de Bonairiaanse en Statiaanse gemeenschap vertegenwoordigen.

Het antwoord gaat ook niet in op de argumenten die Anthony heeft aangedragen om uit te leggen waarom het integreren van de status van de drie eilanden in de grondwet, niet zorgvuldig is gegaan. Anthony stelt onder andere dat het aannemen van de grondwetswijziging in strijd is met resoluties van de Verenigde Naties.