Richard van Zwol - foto: Belkis Osepa

Richard van Zwol – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK –Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten zelf beslissen of er een constitutioneel referendum komt en of het voor of na de evaluatie over de huidige status moet plaatsvinden.

Dat benadrukt secretaris-generaal Richard van Zwol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). “Dat is de lokale autonomie. De eilandbesturen en eilandsraden zijn echt zelf aan zet. Nederland is daar neutraal in.”

Richard van Zwol aan het woord

Richard van Zwol is op werkbezoek in Caribisch Nederland (CN) ter voorbereiding van de grote evaluatie van de huidige status van de eilanden als openbaar lichaam van Nederland. Van Zwol overlegt tijdens zijn werkbezoeken ook met de rijksambtenaren die werkzaam zijn in CN.

Referendum
Van Zwol laat zich niet verleiden tot uitspraken over een mogelijk referendum en wanneer dat moet plaatsvinden. Onlangs heeft een meerderheid van de politieke partijen op Bonaire een consensus bereikt over het houden van een referendum.

Van Zwol zal vragen stellen als een referendum plaatsvindt vóór de evaluatie. “Ik wil dan weten welke vraag aan de kiezers wordt voorgelegd en waarover de burgers zich moeten uitspreken. Uiteindelijk is het een afweging van de eilandsraden.”

Zelfbeschikkingsrecht
Als een eiland een andere band met Nederland wil binnen het Koninkrijk, moet Nederland de discussie aangaan, vindt Van Zwol. “Er zitten twee kanten aan de medaille. Als een meerderheid zou beslissen uit het verband met Nederland en het Koninkrijk te gaan, is dat hun zelfbeschikkingsrecht. Als een eiland de band op een andere manier wil vormgeven, raakt het ook Nederland.”

Door Belkis Osepa