Een souvenir dat Van den Heuvel recent meenam uit Jan Kok - foto: Elisa Koek

Een souvenir dat Van den Heuvel recent meenam uit Jan Kok – foto: Elisa Koek

WILLEMSTAD – Windrichting, windsnelheid en de stroming van het water. Dat zijn de belangrijkste zaken die moeten bepalen of de olie die 17 en 18 augustus 2012 Jan Kok binnenstroomde afkomstig is van Raffinaderij Isla. Stichting Monumentenzorg en Seashore klaagde de raffinaderij aan als verantwoordelijke voor de ‘oilspill’.


Vandaag kwam de zaak voor. Na het pleidooi van beide advocaten opperde de rechter al snel de mogelijkheid tot schikking. Dit zou inhouden dat de Isla niet erkent schuldig te zijn, maar wel een groot deel van mogelijke kosten op zich neemt.

Elisa Koek in gesprek met advocaat Rogier van den Heuvel

Op 17 en 18 augustus 2012 werd een grote hoeveelheid olie aangetroffen bij de zoutpannen van Jan Kok. Woordvoerder van Raffinaderij Isla, Kenneth Gijsbertha, liet aan de media weten dat de raffinaderij haar verantwoordelijkheid zou nemen en erkende dat de olie van hen afkomstig was. Later trok hij die uitspraak in.


“Gijsbertha is geen deskundige en heeft alleen geprobeerd de bevolking gerust te stellen”, stelt advocaat Robert Rijnberg van de Isla. Volgens de advocaat is niet te bewijzen dat de olie die het rif bij St. Marie binnenstroomde afkomstig was van de raffinaderij. “Er is wel een olielek geweest op 18 augustus bij Bullenbaai, maar dit is lang niet zo schadelijk geweest als de olie die bij Jan Kok in het water lag. De dwangsom zou dus flink moeten worden gereduceerd.”


Stroming
Volgens advocaat Rogier van den Heuvel is er geen twijfel mogelijk over de herkomst van de olie. “Jan Kok ligt naast de olieterminal, Isla lekt regelmatig olie en de olie die bij de COT lekt wordt recht in de richting van Jan Kok geblazen”, was een samenvatting van het pleidooi van de advocaat. Rijnberg verdedigde zich door ook de stroming van het water aan te kaarten. “De stroming van het water is onvoorspelbaar. Bij sommige mondingen stroomt het water bovendien sneller dan op andere plekken en de eisers hebben hier geen rekening mee gehouden.” Rijnberg kon geen documenten overleggen van de stromingen op de dagen dat de olie de baai instroomde.


Geld voor onderzoek
Voor Marcel van den Plank, voorzitter van Stichting Monumentenzorg, is het vooral belangrijk dat dergelijke ‘rampen’ worden voorkomen. “Er moet een oplossing komen zodat dit nooit meer gebeurt. Ook moet er onderzoek worden gedaan naar de schade op dit moment. Er is geen geld om dit onderzoek op de juiste manier te laten doen dus dit willen wij van Isla. Natuurlijk moet ook het geld worden betaald dat al is verbruikt om alle olie om te ruimen.” De rechter leek Van der Plank goed aan te voelen, want stelde een soortgelijke regeling voor. Als mogelijke oplossing om dit soort incidenten te voorkomen werd een brugconstructie aangekaart.


Isla welwillend
Hoewel Rijnberg benadrukt dat de Isla niet verantwoordelijk is voor de olie in Jan Kok, gaf hij aan dat Isla welwillend tegenover het schikkingsvoorstel staat. “De BV is vanaf de eerste dag betrokken bij het opruimen van de olie en heeft hier al tonnen aan besteed. Als deze kosten worden afgetrokken en een onafhankelijke partij onderzoek doet na de actuele situatie, kunnen we praten over een schikking.”


De partijen hebben de komende weken tijd om er samen uit te komen. Mocht dit niet lukken, doet de rechter op 19 mei uitspraak.


Door Elisa Koek