Dean Rozier stapt uit de MFK en geen steun meer geeft aan de regering Schotte | Foto: Dick Drayer

Augustus 2012: Dean Rozier stapt uit de MFK en geeft geen steun meer aan de regering Schotte – foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de omkoop affaire rond voormalig MFK-fractievoorzitter Dean Rozier. Dat blijkt uit een uitgelekte notitie van het Openbaar Ministerie.

Rozier zou in augustus 2012 geld hebben geboden aan zijn toenmalige mede-Statenleden Pik Pisas en Monique Koeyers-Felida om het kabinet Schotte ten val te brengen. Pisas deed daarvan aangifte. Hij zei daarna niets meer te hebben vernomen van het OM.

Pisas startte vervolgens een artikel 15 procedure om het OM te dwingen onderzoek naar de affaire te doen. Tijdens de behandeling van deze zaak achter gesloten deuren blijkt dat het onderzoek naar Rozier nog steeds loopt.

Uit de notitie van het Openbaar Ministerie valt op te maken dat het onderzoek de dag na de aangifte, op 7 augustus is gestart. Zowel de twee MFK-parlementleden als MFK-partijvoorzitter Rudney Garmes hebben tijdens een eerste verhoor verklaard dat Dean Rozier via telefoongesprekken en via Blackberry Messenger de drie had uitgenodigd om bij de fractievoorzitter thuis te komen. Daar zou Rozier 500.000 gulden hebben geboden in ruil voor het intrekken van hun steun aan de regering Schotte.

Procureur Generaal Dick Piar heeft naar aanleiding van die verhoren opdracht gegeven tot een strafrechtelijk onderzoek, maar hij vond het om tactische redenen toen niet opportuun om op dat moment over te gaan tot de aanhouding van Rozier en het verrichten van huiszoekingen.

Rozier werd volgens de notitie niet gezien als verdachte, maar gehoord met cautie (zwijgrecht, red). Piar besloot in december 2012  Rozier alsnog als verdachte aan te merken en huiszoeking bij hem te doen. Ook moest zijn telefoongebruik worden geanalyseerd. Dat gebeurde in juli 2013.

In november 2013 vroeg het OM aan de Canadese autoriteiten om de berichten verzonden via de Blackberry Messenger veilig te stellen en over te dragen aan Justitie in Curaçao. Daarop is tot op heden geen antwoord gekomen. Vorige maand heeft het OM opnieuw een rechtshulpverzoek naar de Canadese autoriteiten gestuurd.

Het Openbaar Ministerie zegt nu afhankelijk te zijn van de Canadese autoriteiten. Mede op basis van de resultaten uit dat rechtshulpverzoek worden vervolgstappen ondernomen. Er heeft, zo staat in de interne notitie, dus wel degelijk onderzoek plaatsgevonden. Daarom kan niet gezegd worden dat het Openbaar Ministerie niet tot vervolging zal overgaan, aldus het OM.

Door Dick Drayer