Ramonsito Booi en het echtpaar Burney en Ginia El Hage bij de rechtbank - foto: Belkis Osepa

Ramonsito Booi, Burney en Ginia El Hage bij de rechtbank – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie doet op 21 maart uitspraak in het tussentijds hoger beroep van het Openbaar Ministerie (OM) tegen de rechtelijke beslissing om de aanklachten van ambtelijke corruptie niet mee te nemen in de Zambezi-zaak.


Ramonsito Booi en het echtpaar Burney en Ginia El Hage verschenen op 7 maart weer voor de rechtbank op Curaçao, waar de behandeling van het tussentijds hoger beroep plaatsvond.

Belkis Osepa in gesprek met Geert-Jan Knoops

Advocaat-generaal Ton van der Schans die de procureur-generaal vertegenwoordigde, beargumenteerde dat nu het moment is om in hoger beroep te gaan. Gezien de Nederlandse jurisprudentie kan niet gewacht worden tot aan het einde van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.


Rol
Het OM weerlegde de beslissing van het Gerecht in Eerste Aanleg van vorig jaar, om de aanklachten van corruptie niet mee te nemen, omdat deze niet binnen de grenzen van het gerechtelijk onderzoek tegen Ramonsito Booi en Burney El Hage vallen. De corruptiefeiten moeten een rol spelen in de strafzaak dat op 24 en 25 maart, vindt het OM.


Van der Schans: “De corruptiefeiten zijn in het kader van het onderzoek in het dossier Sunset Beach Hotel (Booi red.) en het dossier Woning El Hage. Het Hof heeft ruimte gelaten aan het OM om verder te vervolgen. Het was een ruime opdracht, waardoor we juist wel op de corruptieaanklachten kunnen vervolgen.”


Steekspel
Advocaat Geert-Jan Knoops bekritiseerde de bewoordingen van Van der Schans dat de behandeling van het tussentijds hoger beroep een ‘juridisch steekspel’ is. Hij uitte zijn bezorgdheid over het feit dat het OM één dag voor de tussentijds hoger beroep een persbericht naar de media stuurde. In het bericht stond onder andere: ‘Booi en El Hage zullen ook nu proberen een inhoudelijk debat over die corruptiebeschuldigingen te vermijden.’


Knoops sluit niet uit dat de getuigen die nog gehoord moeten worden in de Zambezi-zaak door de berichtgeving van het OM kunnen worden beïnvloed. “Het kan onze cliënten ernstige schade toebrengen. Ik vind die uitspraken uitermate stigmatiserend. De mensen thuis denken dat ze kennelijk iets te verbergen hebben. In Nederland zal dit zeker geleid hebben tot nader onderzoek over hoe het OM publiekelijk de media bespeelt.”


Speculaties
Van der Schans stelde daarna dat het OM slechts wil voorkomen dat er speculaties zijn over de Zambezi-zaak die veel aandacht van de media krijgt. “Niets zeggen betekent dat er speculaties en wilde geruchten zijn. Zelf informeren is beter dan de discussie laten voortduren.”


Knoops haalde uitspraken van verschillende professoren en Nederlandse jurisprudentie aan, om het Hof en het OM duidelijk te maken dat het tussentijds hoger beroep tegen een procesverbaal van een proforma-zitting niet mogelijk is. Ook stelde Knoops dat het OM geen vrees moet hebben dat het niet meer in hoger beroep kan gaan tegen het schrappen van de aanklachten van corruptie. “Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft zelf gezegd dat de beslissing om het OM niet ontvankelijk te verklaren in het eindvonnis wordt neergelegd.”


Impact
Zowel Burney El Hage als Ramonsito Booi maken gebruik van hun spreekrecht om het Hof toe te spreken. El Hage gaf aan wat voor impact de Zambezi-zaak heeft gehad op hem, zijn gezin en familie. Ook stelde hij de druk van een gedeelte van de maatschappij ter discussie. “Een relatief kleine groep wil coûte que coûte dat we gekenmerkt worden als mensen die zich met corruptie bezig houden. Waar is ons rechtssysteem op gebaseerd dat er geen wettig middel is om burgers te beschermen?” Ook Booi onderschreef de impact van de Zambezi-zaak op hem en zijn gezin en hij gaf aan te hopen dat de Zambezi-zaak snel afloopt.


Door Belkis Osepa