Advocatenteam Melaan en Thomas - foto: Belkis Osepa

Advocatenteam Melaan en Thomas – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bepaalt uiterlijk 11 april wat de hoogte van de schadevergoeding wordt voor Andy Melaan en Nozai Thomas, die werden vrijgesproken na een gerechtelijke dwaling in de Spelonk-zaak.

 
Het advocatenteam van Knoops’advocaten kon niet tot een overeenstemming komen met het Openbaar Ministerie (OM) over de schadevergoeding. Op verzoek van het advocatenteam behandelde het Hof vrijdag de verzoekschriften van Melaan en Thomas voor een schadevergoeding.

Belkis Osepa in gesprek met Carry Knoops-Hamburger

Geen vertrouwen
Thomas en Melaan hebben geen vertrouwen in het OM en hebben na overleg met hun advocaten het verzoek tot aanhouding van het OM en het aangeboden voorschot van tienduizend euro afgewezen. Ze willen de beslissing overlaten aan het Hof. Na beraadslaging wees ook voorzitter Van der Bunt van het Hof het verzoek ter aanhouding af en besloot binnen zes weken uitsluitsel te geven.

 
Melaan, die acht jaar onterecht heeft vastgezeten voor dubbele moord in de Spelonk-zaak, vraagt een vergoeding van 1.6 miljoen euro plus 96 duizend euro voor de betaling van de kosten voor forensisch – en telecommunicatie deskundigen, psychatrische begeleiding en kosten van vrijwilligers. De gevraagde schadevergoeding voor Nozai Thomas is lager. Hij zat vijf jaar onterecht vast en vraagt 85 duizend euro plus 60 duizend euro voor de deskundigen.

 
Pro deo
Advocaat Carry Knoops-Hamburger geeft aan dat haar kantoor de gerechtelijke dwaling in de Spelonk-zaak geheel pro deo te hebben gedaan. Dat betekent dat de Nederlandse staat een percentage van de gemaakte kosten vergoed om de kantoorkosten te dekken. Hun honoraria wordt niet vergoed. “We hebben veertig euro per uur gekregen van de Rijksdienst Caribisch Nederland voor de kantoorkosten. We hebben een verlies van 185 duizend euro geleden.”

 
Knoops-Hamburger deed een boekje open over de situatie van Andy Melaan en Nozai Thomas. Beiden hebben ernstige psychische problemen en zijn in erge financiële nood. “Melaan heeft geen geld om vanuit Nederland naar hier te komen en kan het niet meer opbrengen om een rechtszaal van binnen te zien. En Nozai Thomas heeft een serieus ongeluk gehad en kan fysiek niet hier zijn.”

 
De psychische staat van Melaan is zo ernstig dat er snel een einde moet komen aan de hele zaak, stelt Knoops-Hamburger. “Hij heeft een post traumatische stress stoornis en is depressief. Hij is momenteel niet in staat om voor zichzelf te zorgen. Het gaat echt niet goed. Ze zijn beiden mentaal chronisch ziek.”

 
Onderhandelen
De advocaten uitten hun kritiek op de opstelling van het OM om af te rekenen in Antilliaanse guldens (Naf) en het ter discussie stellen van de hoogte van de vergoedingen.

 
Advocaat-generaal Ton van der Schans vindt dat het OM niet zonder meer kan instemmen. Het OM wil aanhouden tot juni om een aantal complicerende factoren uit te zoeken. “De rechtsgang ten tijde van de moorden speelde zich af toen de Nederlandse Antillen nog bestond. Wie is de rechtsopvolger van de Antillen? Moet Curaçao de schadevergoedingen betalen of Nederland?”

 
Knoops-Hamburger heeft een directe antwoord op die vraag: “I don’t care. Het is niet het probleem van deze twee mensen die slachtoffer zijn geweest van het handelen van het OM. Laten ze dat maar achter de coulissen uitvechten.”

 
Door Belkis Osepa