Advocaat Geert-Jan Knoops in gesprek met Belkis Osepa

Advocaat Geert-Jan Knoops in gesprek met Belkis Osepa

KRALENDIJK – Advocaat Geert-Jan Knoops dient eind januari een verzoek tot schadevergoeding in bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor zijn cliënten Andy Melaan en Nozai Thomas. De eis zal hoogstwaarschijnlijk rond een miljoen euro per persoon bedragen.

 
Melaan en Thomas zijn half november vrijgesproken na een gerechtelijke dwaling in de Spelonk-zaak. Ze hebben respectievelijk acht en vijf jaar onterecht vastgezeten voor een dubbele moord.

 
Omvang
Het Hof gaat de gegrondheid als de omvang van de schadevergoeding beoordelen. “De schadevergoeding is voor de tijd die ze in detentie hebben doorgebracht. Dit is een procedure die de wet voorschrijft in geval van rechtelijke dwalingen”, aldus Knoops.

 
De exacte berekening van de schadevergoeding is nog niet gereed. Knoops geeft aan dat de hoogte van de vergoeding vergelijkbaar zal zijn met de Puttense moordzaak, waarbij er ook sprake was van een gerechtelijke dwaling. “In beide zaken zijn er parallellen als het gaat om de oorzaken en impact.”

 
Puttense moordzaak
In 2002 heeft Knoops via het Hof in Leeuwarden succesvol gepleit voor een schadevergoeding van rond de 900.000 euro voor de twee mannen in de Puttense moordzaak die acht jaar onterecht vastzaten. Knoops: “Het Hof kwam op grond van een aantal factoren tot een hoger vergoeding dan normaal. Die factoren doen zich ook hier voor.”

 
Aanvankelijk wilde Knoops een minnelijke regeling treffen met het College van procureurs-generaal in Den Haag. Maar het college heeft de advocaat doorverwezen naar het Openbaar Ministerie in de Cariben. Knoops heeft zijn twijfels. “Het is niet gewenst dat de organisatie die betrokken was bij de dwaling, onderhandelt over een schikking.”

 
Door Belkis Osepa