Buste van Emilio Wilson in het park dat naar hem is vernoemd - foto today / Hilbert Haar

Buste van Emilio Wilson in het park dat naar hem is vernoemd – foto today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – De rechtbank in Philipsburg heeft de regering opgedragen binnen veertien dagen de koopovereenkomst voor de aankoop van het Emilio Wilson Landgoed te tekenen. De eigenaren van het landgoed, Henri Brookson en de Paas familie, sleepten de overheid vorige week voor de rechter om dit af te dwingen.


De rechter oordeelde dat er een koopovereenkomst is en dat het land deze dient na te komen. De koopsom is 17 miljoen dollar.


De staat moet verder binnen 90 dagen meewerken aan de levering van het landgoed door Brookson, een niet-restitueerbaar bedrag van 5 miljoen dollar storten op de rekening van een notaris van haar keuze en een recht van hypotheek vestigen ten gunste van Brookson voor 15 miljoen dollar als garantie.


De beslissing van de rechtbank is bij voorraad uitvoerbaar. Op alle onderdelen van het vonnis rust een 100.000 dollar boete en een boete van 10.000 dollar voor iedere dag dat het vonnis niet is nagekomen.


Goedkeuring
De voormalige vicepremier en minister van Publieke Werken William Marlin sloot de koopovereenkomst met Brookson en de Paas familie in 2012. Na de val van de regering vorig jaar werd de koop afhankelijk gesteld van de goedkeuring van de begroting van 2013.


De financieel toezichthouder Cft adviseerde in september vorig jaar echter om geen leningen voor kapitaal-investeringen aan te gaan en daarmee was de transactie wat de overheid betreft voorlopig van de baan. Brookson gaf het land nog een keer de gelegenheid om de koopovereenkomst te tekenen en toen dit niet gebeurde voor eind december stapte hij naar de rechter.


Door Hilbert Haar