Gezaghebber Lydia Emerencia - foto: Belkis Osepa

Gezaghebber Lydia Emerencia – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Gezaghebber Lydia Emerencia concludeert dat er nog veel gedaan moet worden om Bonaire integer te maken. Het seminar Dia di Integridat (dag van de integriteit) is een “enorme stap in de goede richting.”

 
Het seminar is één van de laatste grote projecten van Emerencia voordat ze aftreedt als gezaghebber.

Belkis Osepa in gesprek met Lydia Emerencia

Onderzoek coördinator Herbert Diaz van de Universiteit van Aruba en advocaat Frank Kunneman waren naast Emerencia de gastsprekers. Ambtelijke leidinggevenden op zowel lokaal niveau als Rijksniveau en directies binnen de semipublieke sector als van overheidsbedrijven, gaven input voor het integriteitbeleid tijdens de discussies met de panelsprekers.

 
Vertrouwen
Emerencia werkt al geruime tijd aan een integraal integriteitbeleid dat langzamerhand uitgevoerd dient te worden in alle overheidsorganisaties. Emerencia: “Alle organisaties met publieke functies en zeker ook overheidsbedrijven moeten gewoon integer zijn. Het seminar draagt bij aan een kader zodat we weten waar we aan moeten werken, hoe we dat moeten doen en waarom we werken aan integriteit. De bevolking moet kunnen vertrouwen op de regering, de bestuurders en organisaties die voor hen zouden moeten zorgen.”

 
Ook de functie van de gezaghebber is heel kwetsbaar, beaamt Emerencia. Zij vindt dat objectief, nuchter en professioneel gekeken moet worden naar deze functie en niet naar de persoon. “De gezaghebber heeft te maken met veel kwetsbare handelingen en werkt in een omgeving met heel veel kwetsbaar verhogende factoren, zoals bijvoorbeeld vriendjespolitiek, politieke benoemingen, represailles en angst. De gezaghebber moet toezien op een deugdelijk verloop van die kwetsbare handelingen tijdens het werk.”

Advocaat Frank Kunneman

Goed voorbeeld
Advocaat Frank Kunneman benadrukt dat de dag van de integriteit de eerste stap is. “Iedereen praat met elkaar over wat we daaronder verstaan en wat we met elkaar kunnen doen om de integriteit te verbeteren. Mensen met een hoge functie in de organisatie moeten het goede voorbeeld geven. Men moet kijken naar wat hijzelf voor een organisatie en voor het land kan doen. Als we dat gezamenlijk doen, dan kan in korte tijd veel stappen gemaakt worden.”

 
De toehoorders waren tevreden met de eerste georganiseerde Dia di Integridat. De panelsprekers afkomstig uit de diverse overheidsorganisaties en – instanties gaven tijdens hun toespraken uitleg en voorbeelden over hoe kwetsbaar hun organisatie kan zijn, als het gaat om de integriteit. Aan het einde juichte Emerencia de openhartigheid van de panelsprekers toe.

 
Door Belkis Osepa