Pachi's Place - foto: Belkis Osepa

Pachi’s Place – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Nederland heeft samen met gezaghebber Lydia Emerencia van Bonaire afspraken gemaakt waardoor het gedoogbeleid voor de ‘genotindustrie’ hervat kan worden. Een ander bedrijf dan Pachi’s Place moet een bordeel gaan runnen op het eiland.

 
Het gedoogbeleid wordt binnenkort voor een tijdelijke periode van zes maanden weer van kracht. Er zijn harde afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de herinvoering kan plaatsvinden.

 
Pachi’s Place weg
Zo mag de bordeelhouder Paradise Inn – in volksmond Pachi’s Place – geen bordeel meer runnen. Het bordeel zit momenteel in een strafzaak over vermeende mensenhandel. De Directie Consulaire Zaken en Migratie Beleid, Afdeling Vreemdelingen- en visumzaken (DCM/VV-BUZA) heeft met Emerencia afgesproken dat een ander bedrijf opgericht moet worden. Het gedoogbeleid gaat voor dat bedrijf gelden.

 
Het Openbaar Ministerie is al akkoord met de herinvoering van het gedoogbeleid mits er toezicht en handhaving plaatsvindt. Het OM wil mensenhandel, mensensmokkel en andere misstanden in de branche uitsluiten. Volgens de afspraken moet het bestuurscollege accorderen dat de gezaghebber verzoeken voor visumaangiften voor prostituees uit Colombia indient.

 
De eilandsraad van Bonaire uitte eind januari tijdens een openbare vergadering haar zorgen over de escalatie van illegale prostitutie op Bonaire. Volgens de raadsleden loopt de situatie in verschillende wijken uit de hand door het uitblijven van controle. Ook is er vrees voor een toename van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).

 
Evaluatie
De DCM/VV-BUZA) heeft met Emerencia afgesproken dat na de overgangsfase een evaluatie zal plaatsvinden. Het openbaar lichaam start in de tussentijd met voorbereidingen voor een meer structurele aanpak van de genotindustrie.

 
Door Belkis Osepa