PHILIPSBURG – Hooggeplaatste ambtenaren in Sint Maarten zijn betrokken bij op prostitutie en dwangarbeid gerichte mensenhandel. Dit staat in het ‘2013 Trafficking in Persons rapport’ van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het rapport meldt ook dat tegen deze ambtenaren (wat ook politici of ministers zouden kunnen zijn) geen vervolging is ingesteld en dat dit het aanpakken van mensenhandel in Sint Maarten bemoeilijkt.

Het rapport stelt verder dat 15.000 illegale immigranten in Sint Maarten het risico lopen te worden uitgebuit via dwangarbeid in de bouwsector, in Chinese supermarkten, winkels, beveiligingsbedrijven, hoveniersbedrijven en als huishoudelijke hulp. Er zijn ook sterke aanwijzingen dat honderden buitenlandse vrouwelijke migranten die in de plaatselijke seksindustrie terechtkomen onder controle worden gehouden via schuldslavernij. Mogelijk nog verontrustender is de constatering dat vrouwen en meisjes die naar Nederland gaan om te studeren daar het gevaar lopen in de handen te vallen van Nederlandse handelaren in seksslavinnen.

 
Het rapport is voorts kritisch over Sint Maarten’s inspanningen om mensenhandel aan te pakken. “De regering van Sint Maarten voldoet niet aan de minimum standaard voor het elimineren van mensenhandel ten behoeve van de seksindustrie.”  Sint Maarten heeft overigens een staand prostitutiebeleid. Dat schrijft voor dat het naar Sint Maarten halen van buitenlandse vrouwen om hen in de prostitutie te laten werken gelijk staat aan mensenhandel indien de reis en de kosten voor een verblijfsvergunning door een seksbaas worden voorgeschoten. Deze praktijk wordt niettemin gedoogd.

Door Hilbert Haar