Overgebleven deelnemers aan het Sociaal Dialoog. Foto: Ariën Rasmijn

Overgebleven deelnemers aan de Sociale Dialoog – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — Er is geen steun van alle sociale partners voor verhoging van de pensioensleeftijd op Aruba.
Na lang onderhandelen hebben alleen de Arubaanse regering, de Kamer van Koophandel (KvK), werkgeversorganisatie Atia en een paar kleine vakbonden een protocol ondertekend. De grote ambtenarenvakbonden en de belangenorganisatie voor hotels zijn uit het overleg gestapt.

In de zogeheten Sociale Dialoog probeerde de regering afspraken te maken met de vakbonden, werkgeversorganisaties en de KvK over het duurzaam maken van pensioenfonds AOV. Al gauw stapten hotelvereniging Ahata en vakbond FTA op. Tijdens de laatste onderhandelingssessie gisteravond vertrokken ook de delegaties van ambtenarenvakbonden Seppa, ABV en Siwa.

Ariën Rasmijn in gesprek met minister Juan David Yrausquin van Financiën

Geen steun
Zowel Siwa als Seppa hebben van hun achterban de opdracht gekregen om niet te tekenen, verklaren hun leiders. Siwa-voorzitter Ruthlene Henriquez zegt dat de vakbonden en de regering ook tijdens de laatste sessie van de Dialoog niet tot een consensus konden komen. “Ze spenderen juist meer en komen met negen ministers in plaats van zeven. Een delegatie van twintig man is naar Nederland vertrokken. Dat kost ontzettend veel geld, maar het gesprek gaat alleen over wat wij moeten inleveren”, aldus Henriquez.

 
Andere zaken eerst
De vakbonden zijn het wel eens dat het pensioenfonds AOV moet worden aangepakt. Seppa-voorzitter Magaly Brito: “Er zijn een heleboel dingen die eerst gedaan moeten worden voordat je gaat praten over verhoging van de pensioenleeftijd.” Volgens Brito is een leeftijdsverhoging naar 62 of 63 jaar meer acceptabel, al erkent zij dat dit het probleem uitstelt. “Het creëert wel ruimte voor een inhoudelijke discussie.” Brito vindt bovendien dat de regering het fonds moet subsidiëren, zodat zij ook verantwoordelijk is voor het besluit.

 
De drie vakbonden ergeren zich dat premier Mike Eman tijdens de verkiezingscampagne uitgebreid heeft gesproken over plannen voor verhoging van de pensioen leeftijd. “Tijdens de campagne gaf hij steeds aan dat iets zou worden gedaan, maar nooit precies wat”, aldus Brito. “We hadden dit al in januari moeten bespreken. Het werd afgehouden omdat dit onderwerp bij de kiezers gevoelig ligt”, verklaart ABV-leider Gina Maduro. De vakbonden zijn nog bereid aan tafel te komen, als de regering bereid is om hun punten aan te horen.

 
Middenweg
Namens de regering onderhandelden ministers Juan David Yrausquin (AVP), Mike de Meza (AVP) en Alex Schwengle (AVP). “Niet alle partijen hebben getekend, maar wel een belangrijke groep”, aldus Yrausquin. Hij wijst erop dat het vooral gaat om het vinden van een middenweg en spreiding van de verantwoordelijkheid. “Dan is het moeilijker om tot een consensus te komen. Er zijn wel partijen die eventueel bereid zijn om alsnog te tekenen.”

 
Yrausquin wijst subsidiering van het fonds van de hand. Een extra last op de al kwetsbare overheidsfinanciën ziet hij niet zitten. “Dit gaat strikt over het veiligstellen van het fonds, aan de hand van bijdragen van de werkgevers en de werknemers.” Bovendien heerst er een misverstand over de invoering van de leeftijdsverhoging. Deze wordt namelijk niet zoals op Curaçao in een keer ingevoerd, maar juist over een periode van tien jaar, beginnend vanaf 2015. Yrausquin hoopt de aanpassing van de pensioenleeftijd nog voor het kerstreces naar de Staten te brengen.

 
Door Ariën Rasmijn