De ambtenarenvakbonden op Curaçao hebben besloten dat ze de regering voor de rechter slepen om de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar aan te vechten.


Ook zijn ze van plan om volgende week al hun leden, meer dan 4.000 personen, op te roepen voor een informatiebijeenkomst. Of die onder werktijd plaats zal vinden kan SAP-vakbondsvoorzitter Marco Laclé nog niet zeggen. 

Soort procedure
Wel kan Laclé vertellen ‘dat het alleen nog de vraag of de vakbonden een kort geding of een bodemprocedure tegen de regering gaan aanspannen.’ “De keuze hangt af van een aantal factoren die ik in het belang van de strategie nog niet kan onthullen. Morgen praten we daar verder over en maken we een besluit”, aldus de vakbondsman.

Onbetrouwbare situatie
Volgens Laclé ‘heeft de interim-regering met het besluit om de pensioenleeftijd zonder overleg met vakbonden te verhogen alle afspraken opengebroken. “De minister heeft aangegeven het Sociaal Statuut aan te willen passen. We moeten ons dus nu ook zorgen maken over onze salarissen, indexeringen, vakantiegeld en secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat is onacceptabel omdat er is afgesproken dat het Sociaal Statuut tot eind juli 2015 geldig is.”

Grote acties
Verder meldt Laclé dat Curaçao op grote acties rekenen als de regering zich niet aan de afspraken houdt. “We hebben de steun van alle vakbonden, waaronder ook de lerarenvakbonden en die van de luchtverkeer-leiders. De impact van onze acties zullen hoe dan ook voelbaar zijn.”

Door: Natasja Gibbs