Michiel Bijkerk - foto: Belkis Osepa

Michiel Bijkerk – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Advocaat Michiel Bijkerk is hoopvol over het vonnis over de gelijktrekking van de pensioenuitkering op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) en de Nederlandse pensioenuitkering.

 
Op 17 december oordeelt de rechter in de zaak die behandeld is voor het gerecht Wet Administratieve Rechtspraak BES (WarBES). De rechtszaak is aangespannen door ex-politicus Will Johnson van Saba, Statiaanse politicus Reginald Zaandam en journalist Aubrey Sealy op Bonaire.

Belkis Osepa in gesprek met Michiel Bijkerk

 
Pensioenuitkering
De zaak gaat over de ongelijkheid tussen de pensioenuitkering van de Algemeen Ouderdomsverzekering (AOV) en de Nederlandse pensioenuitkering volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW). Het is de eerste van een serie rechtszaken over gelijke sociaal-economische rechten tussen Nederland en BES.

 
Bijkerk is zich ervan bewust dat het vonnis ook anders kan uitpakken. “Pas wanneer je het vonnis in handen hebt, dan weet je het. Als we geen gelijk krijgen dan gaan we in hoger beroep. Ik heb me voorbereid; ik heb een lange adem. We gaan dan naar de internationale tribunalen.” Als het vonnis positief uitvalt, betekent het volgens Bijkerk een enorme verbetering van de sociale situatie van gepensioneerden.

 
Immigranten
Volgend jaar staan nog een aantal rechtszaken gepland. Die gaan over de kinderbijslag en gelijke rechten van immigranten die op BES werken. Immigranten mogen gedurende de eerste vijf jaren op het eiland geen vrijwillig ontslag nemen bij een werkgever. Anders moeten ze het land uit. Bijkerk: “Een soort straf is het. Je vrijheid van arbeid wordt op die manier beknot.”

 
Door Belkis Osepa