Michiel Bijkerk - foto: Belkis Osepa

Michiel Bijkerk – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Het gerecht in Eerste Aanleg BES behandelt vrijdag de eerste drie rechtszaken om gelijke behandeling te krijgen voor alle burgers in Nederland, inclusief de burgers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). De drie rechtszaken zijn in januari 2011 ingediend door ex-politicus Will Johnson van Saba, Statiaanse politicus Reginald Zaandam en journalist Aubrey Sealy op Bonaire.

 
De zaken worden schriftelijk ondersteund door alle politieke partijen van BES, behalve de UPB en de DP Statia. Advocaat Michiel Bijkerk voert het pleidooi voor de drie zaken die behandeld worden voor het gerecht Wet Administratieve Rechtspraak BES (WarBES).

 
AOV
De zaken gaan over gelijke sociaal-economische rechten tussen Nederland en BES. Een van de rechtszaken gaat over de ongelijkheid tussen de pensioenuitkering van de Algemeen Ouderdomsverzekering (AOV) en de Nederlandse pensioenuitkering volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW). Sinds 10-10-10 heeft Nederland de uitkering op de BES-eilanden niet gelijkgesteld aan Nederland.

 
Volgens Bijkerk kan elk van de drie zaken eindigen voor het Europees Hof in Straatsburg, Verenigde Naties Hof in Genève en het Hof voor de Europese Unie in Luxemburg. De zaken lopen zowel bij de administratieve als bij de civiele rechter. De civiele zaken zijn in 2012 ingediend. Bijkerk: “Het gaat om zes zaken met allemaal hetzelfde doel, namelijk gelijktrekking van de AOV. Morgen vindt de eerste mondelinge behandeling plaats.”

 
Discriminatie
Bijkerk stelt dat de zaken heel belangrijk zijn voor de toekomst van de BES-eilanden.“BES zijn vanaf 10-10-0 integraal deel van Nederland. Er mag dus geen discriminatie zijn tegen BES-burgers.”

 
Door Belkis Osepa