Niet alle gewekte verwachtingen van de staatkundige vernieuwingen zijn nagekomen - foto: Belkis Osepa

Niet alle gewekte verwachtingen van de staatkundige vernieuwingen zijn nagekomen – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Een ding weet Bonaire zeker: er moeten veranderingen komen. 10 oktober 2010 heeft niet de veranderingen gebracht waar men op hoopte.

 
De overstap naar een directe band met Nederland in de vorm van een Openbaar Lichaam, wordt bekritiseerd. Niet alle gewekte verwachtingen van de staatkundige vernieuwingen zijn nagekomen.

 
Een compilatie van een aantal meningen (bijdrage: Belkis Osepa)

 
Felicia Koffy, gepensioneerde: “Ik vind dat de staatkundige veranderingen niet zijn gegaan zoals we hadden verwacht. Op het gebied van de gezondheidszorg moeten patiënten niet naar Colombia uitgezonden worden, maar de dokters moeten hier naartoe komen. Dat is goedkoper. De prijzen in de supermarkten zijn omhoog gegaan, terwijl de salarissen en pensioenen hetzelfde zijn gebleven. We kunnen zo niet verder leven.”

 
Michiel Bijkerk, advocaat en partijvoorzitter van de Partido Pro Hustisia i Union (PHU): “Wij zijn het eens dat Bonaire een integraal deel is geworden van Nederland. Maar we zijn het niet eens met de uitwerking in de vorm van een Openbaar Lichaam van Nederland. Bonaire moet een autonoom federale staat worden binnen Nederland en binnen de grondwet. De verbeteringen zijn op het gebied van het onderwijs en de gezondheidszorg maar levenstandaard is verslechterd. Het volk is zwaar op achteruit gegaan. De eilanden kunnen niet integraal deel zijn geworden van Nederland op basis van ongelijke sociaaleconomische rechten en mensenrechten. De rechten moeten gelijk getrokken worden net als in Duitsland toen.”

 
Michael Wanga, zweminstructeur: “De dollarisatie heeft de prijzen omhoog geduwd. De prijs van vijf gulden is vijf dollar geworden. De dienst Economische Zaken moet hier goed op letten, anders krijgt de economie van Bonaire een crash. Als mijn salaris niet te vergelijken is met de prijzen, dan heb ik geen koopkracht meer. De ontwikkelingen na 10-10-10 gingen snel en het volk was daar niet op voorbereid. Een slechte ontwikkeling is de stijging van de criminaliteit, een voordeel is de verbeterde infrastructuur.”

 
Nòchi Willem, voorzitter van de Fundashon Bon Gobernashon: “Bonaire beschikte niet over de correcte en volledige informatie om een goede en bewuste keuze te maken. Daardoor is Bonaire nu verdeeld en wordt het volk gestagneerd in haar ontwikkeling. Besluiten die genomen zouden moeten worden, worden niet gedragen door een groot maatschappelijk draagvlak. Er is een situatie van ongelijkheid tussen burgers. Een poging om de directe band vast te leggen in de Nederlandse grondwet, bevestigt dat het volk een keuze heeft genomen zonder volledige voorlichting over de gevolgen. De bevolking moet geraadpleegd worden in een officieel referendum waar Nederland zich niet mee mag bemoeien. Het moet in een vertrouwelijke sfeer plaatsvinden en onder supervisie van de Verenigde Naties.”

 
Door Belkis Osepa