Commandant Jan ten Hove. Foto: Ariën Rasmijn

Commandant Jan ten Hove – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – De 32e infanteriecompagnie van het Korps Mariniers op Aruba blijft toch operationeel. De Koninklijke Marine maakte dit vanochtend bekend.

 
Directe aanleiding voor de wijziging was het onlangs bijgestelde begrotingsakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt tussen het kabinet en de partijen ChristenUnie, SGP en D66.

Verslaggever Ariën Rasmijn in gesprek met commandant Jan ten Hove

Door de afspraken komt er structureel 115 miljoen euro extra bij op het defensiebudget. Daarvan gaat 41 miljoen euro naar het terugdraaien of verzachten van de in september aangekondigde maatregelen, waaronder het schrappen van de compagnie op Aruba. Daarnaast blijft de Johan Willem Frisokazerne in Assen open en wordt het Joint Support Ship (JSS) Karel Doorman toch in de vaart genomen. Uiteindelijk bepaalt de Tweede Kamer op 6 november of de wijzigingen in de Nota ‘In het belang van Nederland’ doorgaan.

 
“Mede op grond van de ervaringen op Curaçao met het rouleren van compagnieën vanuit Nederland, is in de Nota besloten dit systeem ook op Aruba in te voeren. De extra middelen uit het begrotingsakkoord maken het mogelijk deze maatregel terug te draaien. De bataljons in Nederland blijven zo intact, waardoor de inzetbaarheid in operaties toeneemt”, schrijft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD).

 
Invloed
Commandant ten Hove zegt niet te weten of er invloed is geweest vanuit de Verenigde Staten. Dit gezien de geografische positie van Aruba ten opzichte van Venezuela en de samenwerking met de Kustwacht.

Savaneta - foto: Ariën Rasmijn

Savaneta – foto: Ariën Rasmijn

 
Rouleren
Medio september werd aangekondigd dat vanaf 2015 de in Savaneta gestationeerde 32e infanteriecompagnie zou verdwijnen. Daarnaast moesten de compagnies van andere krijgsmachtonderdelen gaan rouleren voor periodes van vier maanden. Het verdwijnen van de compagnie zou negatieve gevolgen hebben voor verhuurders van woningen voor langere duur en Nederlandstalige privéscholen. Lopende samenwerkingsverbanden met de Arubaanse overheid zoals de Kustwacht en de Sociale Vormingsplicht blijven intact.

 
Ingrijpend
Volgens Ten Hove viel het besluit hard bij het kader binnen de compagnie dat voor drie jaar, vaak samen met hun gezin en na het opzeggen van banen van partners in Nederland, naar Aruba was vertrokken. “Opeens kregen ze te horen dat ze slechts anderhalf jaar blijven.” Ten Hove wijst erop dat een dergelijke situatie, hoewel het ook op Curaçao het geval is, minder positief zou zijn voor de samenwerking met de marine. “Pas na een half jaar of een jaar krijg je Arubaanse vrienden en begrip voor de cultuur. Dan pas kun je, naast je militaire taken, je veiligheidstaken goed uitvoeren. Dat bouw je niet op binnen drie maanden.”

 
Door Ariën Rasmijn