De jaarlijkse Open Dag van de marinierskazerne in Savaneta -foto: Ariën Rasmijn

De jaarlijkse Open Dag van de marinierskazerne in Savaneta -foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — Ondanks dat de 32e infanteriecompagnie van het Korps Mariniers op Aruba verdwijnt door bezuinigingen, blijft de kazerne in Savaneta open. Vanaf 2015 gaan compagnies van andere krijgsmachtonderdelen rouleren voor periodes van vier maanden op de kazerne.

 
Lopende samenwerkingsverbanden met de Arubaanse overheid zoals de Kustwacht en de Sociale Vormingsplicht blijven ongeschonden. Premier Mike Eman zegt dat de kazerne op Savaneta op de lijst stond van faciliteiten die gesloten zouden worden. Hij zegt niet te weten wat uiteindelijk ertoe heeft geleid dat Savaneta alsnog van die lijst is gehaald.

 
Luister naar Ariën Rasmijn in gesprek met premier Mike Eman

 
Spin-off
Met het schrappen van de compagnie op Aruba vervalt niet alleen het verblijf van mariniers en hun gezinnen op het eiland voor een periode van tussen de een en drie jaar, maar valt ook de economische spin-off van die langdurige aanwezigheid weg. Verhuurders van woningen, maar bijvoorbeeld ook privéscholen, worden de dupe.

 
‘Sneu’
Premier Eman zegt het ‘sneu’ te vinden voor de kazernes die sluiten. Dat de kazerne in Savaneta open blijft noemt hij een opluchting. Hij zegt minister Hennis-Plasschaert van Defensie telefonisch te hebben bedankt. Overigens moet de miljoenennota nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. De premier zegt nog altijd te hopen dat tussen nu en 2015 het wegvallen van de compagnie op Aruba wordt herzien. Hij verwacht, op grond van zijn gesprekken met de minister van Defensie en haar voorganger Hans Hillen dat een volgende bezuinigingsronde, waarbij de marinierskazerne op Aruba mogelijk weer op het hakblok komt, uitblijft.

 
Miljoenennota
In de Miljoenennota van 2014 staan plannen voor forse bezuinigingen op Defensie. Naast het schrappen van de 32e infanteriecompagnie op Aruba – een groep van 120 man – worden de Johan Willem Frisokazerne in Assen en de Van Ghentkazerne in Rotterdam gesloten. De 45e Pantserinfanteriebataljon Oranje Gelderland in Ermelo wordt opgeheven. Het in aanbouw zijnde logistiek ondersteuningsschip Karel Doorman gaat in de verkoop. De luchtmachtbasis Leeuwarden wordt een dependance van die van Volkel. De luchtmacht stoot ten slotte de komende vier jaar zeven van haar 68 F-16’s af. Meer dan 2300 functies worden geschrapt en al met al wordt er tot 348 miljoen euro bezuinigd op Defensie.

 
Door Ariën Rasmijn